1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Long2509's Recent Activity

  1. Long2509 posted a new thread.

    Instant receive token (nhận token fast)

    Làm coin kiểu này yêu cầu ví phải có tầm trên 5$ 0,01 eth càng tốt, nó chỉ yêu cầu send đúng gas price, còn gas limit nhập địa chỉ ví nó...

    Forum: Encrypto Currency

    Feb 21, 2018 at 2:39 PM