1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Comments on Profile Post by vinbitptc

 1. alien300
  alien300
  Xem Rule trước khi post bài, bạn sai rule rồi
  Oct 15, 2015
 2. vinbitptc
  vinbitptc
  Thế phải post mục nào mới đúng? Site đang beta thì New site là đúng mà?
  Oct 15, 2015
 3. alien300
  alien300
  Bạn chưa đọc luật kĩ à

  Tiêu đề phải có cấu trúc:
  Tên Site - Nội dung còn lại
  VD: vibiz.net - Site mới hứa hẹn đầy tiềm năng
  Oct 15, 2015
 4. vinbitptc
  vinbitptc
  Ok. Để mình edit. Bạn cho hỏi chèn banner vào bài viết thế nào vậy?
  Oct 15, 2015
 5. alien300
  alien300
  chuột phải vào banner chọn sao chép URL hình ảnh. Vào bài viết trên thanh công cụ, kế bên biểu tượng "mặt cười" có cái hình image nhấn vào rồi paste cái link URL hình ảnh vào thôi
  Oct 15, 2015