1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Đơn hàng đồ lâu bền của Mỹ giảm xuống, quan tâm quyền chọn tăng của kim loại quý hiếm và các tiền tệ

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Mar 26, 2015.

 1. 26/03:Đơn hàng đồ lâu bền của Mỹ giảm xuống, quan tâm quyền chọn tăng của kim loại quý hiếm và các tiền tệ phi USD
  Nhà phân tích tài chính ông Eric của FX77 OPTION cho biết, chỉ số USD không phá vỡ mức kháng cự quan trọng 97.30 dưới sự ảnh hưởng tiêu cực của dữ liệu, vẫn tiếp tục biến động giữa mức 97.30-96.50. Hôm nay khuyến nghị nên đặt lệnh giảm dưới mức 97.00, và lưu ý tình hình giữa mức 97.00-96.50, nếu giảm xuống tiếp đến mức đáy thì tiếp tục đặt lệnh giảm của USD, và các tiền tệ phi USD thì đặt lệnh tăng. Nếu giá USD đứng lện lại mức 97.00 sau khi công bố dữ liệu, thì giá USD thì sẽ có khả năng rất lớn để tăng lên, lúc đó có thể suy nghĩ đặt lệnh tăng của USD.

  Cặp EUR/USD:
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng là chính trong ngắn hạn, có mức kháng cự ở mức 1.1000, nếu phá vỡ đi lên thì có thể tiếp tục đặt lệnh tăng, mục tiêu là xung quanh mức 1.1100, khi giảm xuống dưới mức 1.0900 thì có thể đặt lệnh tăng, mức kháng cự là 1.1000~1.1100, mức hỗ trợ là 1.0900~1.0850.
  [​IMG]
  USD/JPY:
  Khi giảm xuống dưới mức 119.30 và đứng vững ở mức hỗ trợ là có thể đặt lệnh giảm, khuyến nghị đặt lệnh giảm ở xung quanh mức 119.00~119.30, mức kháng cự là 119.50~120.00, mức hỗ trợ là 119.00~118.00
  [​IMG]
  Cặp GBP/USD:
  có thể đặt lệnh tăng trên mức 1.4850, khuyến nghị đặt lệnh tăng ở xung quanh mức hỗ trợ, nếu tăng lên trên mức 1.4900 thì sẽ là giảm trong ngắn hạn, nếu tăng lên trên mức 1.4910 thì có thể tiếp tục đặt lệnh tăng, khi phá vỡ mức kháng cự sẽ có khả năng tăng tiếp tục rất lớn, mức kháng cự là 1. 4870~1.4850, mức hỗ trợ là 1.4910~1.5035.
  [​IMG]
  Vàng:
  Mức 1195 là điểm chia ly ra điểm tăng giảm của vàng, khuyến nghị đặt lệnh tăng trên mức 1195 là chính, khi đi lên trên mức 1200 thì tiếp tục đặt lệnh tăng, nếu giảm xuống dưới 1198 thì có thể đặt lệnh đối ứng trong ngắn hạn, mức kháng cự là 1205~1215, mức hỗ trợ là 1195~1190.
  [​IMG]
  Bạc:
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng trên mức 16.90 là chính, có thể đăt lệnh tăng ơ xung quanh mức 17.00 khi có giảm xuống với vị thế ít, mục tiêu là xung quanh mức 17.50, khi giảm xuống dưới mức 16.85 có thể đặt lệnh giảm để đối ứng giảm rủi ro, mức kháng cự là 17.10~17.50, mức hỗ trợ là 16.75~15.40.
  [​IMG]

  Những nội dung phân tích nêu trên chỉ dành cho tham khảo, đội ngũ phân tích của FX77 OPTION sẽ điều chỉnh sách lược giao dịch căn cứ vào sự thay đổi của thị trường. Nếu muốn cập nhật xu hướng cụ thể, đặt lệnh vị thế và chỉ dẫn giao dịch của các loại sản phẩm xin bạn hãy quan tâm và theo dõi chúng tôi.
   

Share This Page