1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Đặt lệnh đối ứng nhận lãi 150$ dễ dàng

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Apr 29, 2015.

 1. Trong khi giao dịch quyền chọn nhị phân thì có một công cụ đặt lệnh đối ứng, đặt lệnh đối ưng có tác dụng là giảm bớt rủi ro, nhưng nếu nắm bắt được bí quyết này sẽ có thể làm cho bạn nhận lãi dễ dàng khi giao dịch.

  Khi sử dụng công cụ đặt lệnh đối ứng phải biết phân tích thị trường, khi thị trường có biến động không mạnh thì rất có lợi cho việc đối ứng, ví dụ như sau nhá:

  Bạn có thể nhìn thấy biểu đồ sau nó có đường dây biến động không mạnh và có một khoảng cách biến động ổn định.
  [​IMG]
  Với trường hợp này thì có thể chơi tùy chọn nhị phân, đặt lệnh giảm khi có tăng cao đến 1.08773 vào thời gian 02:50, thời gian hết hạn là 03.00, sau khi đặt lệnh xong thì vẫn thấy tăng lên, thì đặt lệnh giảm tiếp vào thời gian 02:53 với giá chấp hành 1.08779, và để giảm bớt rủi ro thì đặt lệnh tăng cùng lúc với giá 1.08774, như vậy dù giá cả thay đổi như thế nào chỉ cần duy trị biến động không mạnh thì sẽ có ít nhất là hai lệnh sẽ thắng lãi, đúng như vậy, khi hết hạn thời gian giao dịch đã có hai cuộc thắng lãi với giá hết hạn là 1.08764, rất dễ thì kiếm được 150$.
  [​IMG]
   

Share This Page