1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Ở đâu bán nấm linh chi thật ở hcm bảo đảm hàng đầu

Discussion in 'Recycle Bin' started by behang22, Feb 16, 2016.

  1. Bạn nói thế mình không đồng ý đâu, vì thật ra chỗ nào cũng như thế cả.
    Có người này người kia bán hàng chất lượng hoặc không chứ.
    Ví như bên nấm linh chi đỏ Chính Phương đó, dù là ở tỉnh hay ở sài gòn họ đều có bán và hàng bên này toàn là hàng tốt, hàng thật mà
    Mua cái gì cũng chịu khó tìm hiểu, nhở ở tỉnh bạn có bán đúng 1 chỗ mà họ bán hàng giả bạn không biết đâm đầu vào mua thì cũng thế thôi, thấy nói có đúng không nè
     

Share This Page