1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Ứng dụng Di động HotForex Mới trên Android và iOS

Discussion in 'Forex' started by nevermind, Apr 21, 2016.

 1. Kính gửi Khách hàng,

  Hãy tải về Ứng dụng Di động HotForex Mới trên cả Android (Google Play) và iOS (App Store! Ứng dụng HotForex mới sẽ đem những thông tin tài chính quan trọng nhất đến tay của bạn và nhiều lợi ích như:

  - Tỷ giá Forex, Hàng hóa (Commodities), Cổ phiếu và CFDs TRỰC TIẾP.
  - Tổng quan về các vị trí lệnh từ các khách hàng của HotForex
  - Các tin tức giao dịch HotForex quan trọng
  - Phân tích hằng ngày độc quyền từ Trưởng Phân Tích Thị Trường.
  - Các máy tính giao dịch Hữu ích
  - Các tài nguyên giao dịch Forex và nhiều chức năng khác…


  [​IMG]

  Hãy tải về ứng dụng HotForex App hôm nay và góp ý bằng cách để lại ý kiến!

  Google Play: http://relay.hotforex.com/link.php?M=2843747&N=1680&L=836&F=H
  App Store: http://relay.hotforex.com/link.php?M=2843747&N=1680&L=837&F=H

  Trân trọng,
  HotForex
   

Share This Page