1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

♮♊ϟ Tham vọng điều khiển thời tiết của con người

Discussion in 'Recycle Bin' started by ashdhgj234, Aug 23, 2016.

  1. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết☣⌨ღ, có ít nhất 52 quốc gia đang thực hiện các chương trình điều khiển thời tiết,♋☿℉ nhiều hơn 10 nước so với 5 năm trước.✓♪☯
    Từ thập niên 1940,⌘⚳☀ hai nhà khoa học tại tập đoàn General Electric,♭♅✉ Mỹ, thực hiện thí nghiệm kích thích tăng tinh thể băng trong những đám mây siêu lạnh ☨♈♠ trên đỉnh núi Washington thuộc tiểu bang New Hampshire☣♋♠. Ngọn núi được mệnh danh “núi bão tố” này là địa điểm tốt nhất để thực hiện thí nghiệm trong điều kiện lạnh.☫♬₪ Hai nhà nghiên cứu đã thành công trong việc tạo ra mưa nhân tạo nhờ sử dụng những viên đạn chứa bạc iotua (AgI) bắn vào đám mây. Họ nhận bằng sáng chế kỹ thuật gieo mây (cloud-seeding) năm 1948.ღ☄♋
    Nguồn: http://blogkhoahoc.edu.vn/san-xuat-nhien-lieu-hydro-tu-co.html
     

Share This Page