1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

03/03:Quan tâm sự thay đổi của chính sách tiền tệ, EUR có xu hướng tăng trong ngắn hạn

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Mar 3, 2015.

 1. 03/03:Quan tâm sự thay đổi của chính sách tiền tệ, EUR có xu hướng tăng trong ngắn hạn
  Cặp EUR/USD: Tổng thể vẫn là giảm, mức hỗ trợ là 1.1160~1.1100, mức kháng cự là 1.1220~1.1240, khuyến nghị nên đặt lệnh tăng ở mức xung quanh hỗ trợ.
  [​IMG]
  Cặp USD/CAD: Tình hình có xu hướng tăng, mức kháng cự là 1.2550~1.2580, mức hỗ trợ là 1.2510~1.2490, khuyến nghị nên đặt lệnh tăng khi có giảm xuống.
  [​IMG]
  Vàng: Sẽ có biến động tăng trong ngắn hạn, mức kháng cự là 1215~1220, mức hỗ trợ là 1205~1200, khuyến nghị nên đặt lệnh tăng khi có đảo ngược.
  [​IMG]

  Những nội dung phân tích nêu trên chỉ dành cho tham khảo, đội ngũ phân tích của FX77 OPTION sẽ điều chỉnh sách lược giao dịch căn cứ vào sự thay đổi của thị trường. Nếu muốn cập nhật xu hướng cụ thể, đặt lệnh vị thế và chỉ dẫn giao dịch của các loại sản phẩm xin bạn hãy quan tâm và theo dõi chúng tôi.
   

Share This Page