1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

05/03:Khuyến nghị giao dịch trước khi dữ liệu phi nông nghiệp

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Mar 6, 2015.

 1. 05/03:Khuyến nghị giao dịch trước khi dữ liệu phi nông nghiệp
  Nhìn từ mặt kỹ thuật, chỉ số Mý đi lên trên mức kháng cự 95.50, có thể đặt lệnh tăng trong ngắn hạn. Dào này nhiều dữ liệu công bố và nhiều cuộc phát biểu, còn sắp tới công bố dữ liệu phi nông nghiệp vào thứ sau, khuyến nghị giao dịch dựa vào hiệu quả của dữ liệu tin tức công bố trong ngắn hạn.

  Vàng:
  mức kháng cự:1206~1215
  mức hỗ trợ:1200~1195
  Có biến động tại khu vực hình tam giác là chính, khuyến nghị nên đặt lệnh giảm ở xung quanh mức kháng cự 1206, khi đứng vững ở xung quanh mức 1200~1195 thì có thể đặt lệnh tăng.
  [​IMG]
  Bạc:
  mức kháng cự:16.35~16.50
  mức hỗ trợ:16.15~16.00
  Nếu đi lên trên mức kháng cự có thể đặt lệnh tăng ở xung quanh mức 16.45~16.50, nếu giảm xuống đến mức 16.15~16.00 thì sẽ đặt lệnh giảm là chính.
  [​IMG]
  USD/JPY:
  mức kháng cự:120.00 ~120.30
  mức hỗ trợ:119.50~119.00
  Khuyến nghị đặt lệnh giảm ở xung quanh mức 120.00, mục tiêu là 119.50. Nếu sau nay đi lên trên mức 120.30 thì sẽ có thể đặt lệnh tăng là chính.
  [​IMG]
  GBP/USD:
  mức kháng cự:1. 5300~1.5330
  mức hỗ trợ:1.5230~1.5200
  Không nên đặt lệnh giảm trong ngắn hạn, có thể đặt lệnh tăng ở xung quanh mức 1.5230.
  [​IMG]
  AUD/USD:
  mức kháng cự:0.7840~0.7900
  mức hỗ trợ:0.7800~0.7720
  Khuyến nghị nên đặt lệnh tăng ở xung quanh mức hỗ trợ 0.7800, nếu giảm xuống dưới mức 0.7800 thì có thể đặt lệnh giảm, nến tăng lên trên mức kháng cự 0.7845 thì có thể đặt lệnh tăng.
  [​IMG]

  Những nội dung phân tích nêu trên chỉ dành cho tham khảo, đội ngũ phân tích của FX77 OPTION sẽ điều chỉnh sách lược giao dịch căn cứ vào sự thay đổi của thị trường. Nếu muốn cập nhật xu hướng cụ thể, đặt lệnh vị thế và chỉ dẫn giao dịch của các loại sản phẩm xin bạn hãy quan tâm và theo dõi chúng tôi.
   

Share This Page