1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

1 lượt xem trên youtube được bao nhiêu tiền Link: http://www.ddth.com/showthread.php/1338756-1-l%C6

Discussion in 'Recycle Bin' started by thaisakura, Jul 8, 2016.

  1. 1 lượt xem trên youtube được bao nhiêu tiền - Có ông thầy hôm qua đến nhà chỉ giáo chút, chia sẻ cả nhà nghiên cứu thử nhé..Xem để định lượng nên theo youtube ko nha, nghe cũng hóc phết...rảnh học thêm ông vài buổi xem sao, nhưng nghe chừng nản dần đều..(tất nhiên mình là mò và nghịch thêm, với các bạn chuyên tâm thì có thể khác).

     

Share This Page