1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

25/02:Quan tâm giá USD có biến động

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Feb 25, 2015.

 1. Tài sản giao dịch:vàng
  Phiên sáng có một đợt tăng, nên có thể quan tâm cơ hội đặt lệnh tăng khi đáo đáy, khi trở về mức xung quanh 1205 thì có thể đặt lệnh tăng.
  Mức hỗ trợ:1200~1195
  Mức giá tăng:1195
  [​IMG]
  Mức kháng cự:1210~1220
  Mức giá giảm:1220
  [​IMG]
  Tài sản giao dịch:Bạc
  Có thể đặt lệnh tăng ở mức xung quanh 16.40~16.50, khi lên trên 17.00 thì có thể tiếp tục đặt lệnh tăng, mục tiêu là xung quanh 17.60.
  Mức hỗ trợ:16.40~16.50
  Mức giá tăng:16.40
  [​IMG]
  Mức kháng cự: 17.00~17.50
  Mức giá giảm:17.00
  [​IMG]
  Tài sản giao dịch:EUR/USD
  Có thể đặt lệnh tăng trên mức 1.1330, có thể đặt lệnh tăng ở xung quanh 1.1350, mục tiêu là xung quanh 1.1400~1.1450, khi tăng lên trên 1.1400 thì có thể tiếp tục đặt lệnh tăng.
  Mức hỗ trợ:1.1350 ~1.1325
  Mức giá tăng:1.1350
  [​IMG]
  Mức kháng cự:1.1400~1.1450
  Mức giá giảm:1.1400

  [​IMG]
  Tài sản giao dịch:USD/JPY
  Có thể đặt lệnh giảm ở mức xung quanh 119.00~119.20, mục tiêu là 118.50~118.00.
  Mức hỗ trợ:118.70~119.25
  Mức giá tăng:118.70
  [​IMG]
  Mức kháng cự:119.00~119.25
  Mức giá giảm:119.00
  [​IMG]
  Tài sản giao dịch:GBP/USD
  Khuyến nghị tăng là chính, có thể đặt lệnh tăng khi đứng vững trên 1.5450, khi lên trên 1.5500 thì có thể tiếp tục đặt lệnh tăng khi có giảm.
  Mức hỗ trợ:1.5450~1.5430
  Mức giá tăng:1.5450

  [​IMG]
  Mức kháng cự:1.5500~1.5585
  Mức giá giảm:1.5500
  [​IMG]
  Những nội dung phân tích nêu trên chỉ dành cho tham khảo, đội ngũ phân tích của FX77 OPTION sẽ điều chỉnh sách lược giao dịch căn cứ vào sự thay đổi của thị trường. Nếu muốn cập nhật xu hướng cụ thể, đặt lệnh vị thế và chỉ dẫn giao dịch của các loại sản phẩm xin bạn hãy quan tâm và theo dõi chúng tôi.
   

Share This Page