1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

27/02:Nên quan tâm tới dữ liệu GDP của Mỹ

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Feb 27, 2015.

 1. Tài sản giao dịch:vàng
  Khuyến nghị nên giao dịch giữa 1213~1206, sau khi công bố dữ liệu Mỹ thì có thể quan tâm tình hình biến động, có thể đặt lệnh tăng ở mức xung quanh 1205.

  Mức hỗ trợ:1206~1203

  Mức giá tăng:1203

  [​IMG]

  Mức kháng cự:1214~1225


  Mức giá giảm:1225

  [​IMG]

  Tài sản giao dịch:Bạc
  Có thể đặt lệnh tăng ở xung quanh 16.40, nếu giảm xuống mức 16.40 thì có thể đặt lệnh tăng khi đứng vững ở mức xung quanh 16.20.

  Mức hỗ trợ:16.50~16.30


  Mức giá tăng:16.30

  [​IMG]

  Mức kháng cự: 16.75~17.00


  Mức giá giảm:17.00

  [​IMG]

  Tài sản giao dịch:EUR/USD
  Khuyến nghị nên chờ đợi dữ liệu Mỹ mới tìm cơ hội giao dịch, quan tâm xu hướng biến động, sẽ có biến động mạnh ở mức xung quanh 1.1200.

  Mức hỗ trợ:1.1185~1.1150


  Mức giá tăng:1.1150

  [​IMG]

  Mức kháng cự:1.1250~1.1336


  Mức giá giảm:1.1336

  [​IMG]

  Tài sản giao dịch:USD/JPY
  Sẽ có biến động giữa 119.60~118.60, khi tăng lên trên mức 118.50 thì có thể đặt lệnh giảm, khi giảm xuống dưới mức 118.50 thì có thể tìm cơ hội đặt lệnh tăng.

  Mức hỗ trợ:118.60~118.00


  Mức giá tăng:118.00

  [​IMG]

  Mức kháng cự:119.60~120.00


  Mức giá giảm:120.00

  [​IMG]

  Tài sản giao dịch:GBP/USD
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng ở mức hỗ trợ 1.5400~1.5380, nếu phá vỡ mức hỗ trợ thì nên tiếp tục đặt lệnh giảm.

  Mức hỗ trợ:1.5400~1.5375


  Mức giá tăng:1.5375

  [​IMG]

  Mức kháng cự:1.5450~1.5500


  Mức giá giảm:1.5500

  [​IMG]

  Những nội dung phân tích nêu trên chỉ dành cho tham khảo, đội ngũ phân tích của FX77 OPTION sẽ điều chỉnh sách lược giao dịch căn cứ vào sự thay đổi của thị trường. Nếu muốn cập nhật xu hướng cụ thể, đặt lệnh vị thế và chỉ dẫn giao dịch của các loại sản phẩm xin bạn hãy quan tâm và theo dõi chúng tôi.
   

Share This Page