1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

[alien300] - Tuyển Ref Chiến PTC

Discussion in 'Tuyển Referrers' started by alien300, Aug 11, 2015.

 1. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,493
  465
  0
  NHƯ TIÊU ĐỀ MÌNH ĐANG TUYỂN THƯỜNG XUYÊN NHIỀU REFERRER TRẢ REFBACK MINH BẠCH CÔNG KHAI . MÌNH KHÔNG CẤP TOOL .

  LINK TOOL : ALL1TOOL ( PHÍ THƯỜNG NIÊN ~30K / 1 THÁNG )  1 CHẾ ĐỘ REFBACK

  + Các bạn post proof thanh toán của site ở đây mình sẽ RB lại cho các cậu
  + Chế độ RB là mình sẽ RB lại 80% số tiền mình nhận được từ các cậu ở site
  + Chế độ RB khi Upgrade tài khoản trong các site mình giới thiệu mình xin trả lại 90% số tiền được hưởng từ các bạn khi Upgrade
  + Chỉ RB về ví PM

  2 BÁO DANH

  USER NAME / TÊN SITE / VÍ TRẢ RB

  3 SITE SẼ ĐƯỢC UPDATE HẰNG NGÀY ĐỦ CÁC SCIRPT

  4 Liên Hệ : Yahoo , Facebook
   
 2. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,493
  465
  0
  Date 10/8/2015

  Bikerbux - Evolution Script - Min 4$ via Paypal

  Investncash - Evolution Script - Min 4$ via Paypal Payza PM BTC

  Lgclix -Evolution Script - Min 0.05$ via Paypal PM

  Azeclix - Evolution Script - Min 2$ via Paypal Payza PM

  A4adz - Evolution Script - Min 2$ via Paypal Payza PM

  Adclickerz - Evolution Script - Min 3$ via Paypal Payza PM BTC

  Buxloyal - Evolution Script - Min 4$ via Paypal Payza PM

  Moreprofitz - Buxhost Script - Min 4$ via STP Neteller PM
   
  Last edited: Aug 11, 2015
 3. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,493
  465
  0
  Date 11/8/2015

  Newprofitbux - Buxhost Script - Min 1$ via OKPay PM Paypal Payza
   
 4. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,493
  465
  0
  Date 12/8/2015

  Profit30days - Evolution Script - Min 1$ via Paypal Payza PM
   
 5. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,493
  465
  0
  Date 14/08/2015

  Buxjam - Evolution Script - Min 0.5$ via Paypal

  Megaprofitbux - Buxhost Script - Min 1$ via OKPay PM

  Mtclickz.com - Buxhost Script - Min 0.2$ via Payza

  Milliondollarapp - Evolution Script - Min 0.5$ via Paypal Payza PM

  Knbux - Evolution Scprit - Min 4$ via PM Paypal BTC

  Facebux - Evolution Scprit - Min 0.5$ via PM

  Jirehptc - Evolution Scprit - Min 2$ via Paypal Payza

  Polarclix - Evolution Scprit - Min 4$ via Paypal Payza PM BTC

  Olybux - Evolution Scprit - Min 5$ via Paypal BTC
   
  Last edited: Aug 14, 2015
 6. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,493
  465
  0
  Date 15/08/2015

  381clix - Evolution Script - Min 2$ via Paypal PM

  Freebux - Evolution Script - Min 2$ via Paypal

  Ads-income - Buxhost Script - Min 1$ via PM

  Walletclix - Aurora Script - Min 0.3$ via Paypal Payza

  Trillestclicks - Aurora Script - Min 0.5$ via Paypal Payza

  Dexclix - Evolution Script - Min 4$ via Paypal Payza PM

  Bestprofitbux - Buxhost Script - Min 2$ via Paypal Payza Okpay Skrill

  Bunnyclick - Buxhost Script - Min 2$ via Payza Paypal PM STP Okpay Skrill

  Ac8dcbux - Buxhost Script - Min 5€ via Payza Paypal STP

  Clicks4bux - Buxhost Script - Min 1$ via Paypal Payza
   
 7. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,493
  465
  0
  Date 17/08/2015

  Dominationbux - Buxhost Script - Min 1$ via Paypal PM Okpay

  Roseclix - Evolution Script - Min 2$ via Paypal

  Hqbux - Evolution Script - Min 2$ via Paypal Payza

  Legalbux - Custom Script - Min 4$ via Paypal Payza Skrill BTC
   
 8. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,493
  465
  0
  Date 18/08/2015

  Clixwave - Buxhost Script - Min 4$ via Paypal Neteller

  Buxmoza - Evolution Script - Min 2$ via Paypal Payza PM

  Jellybux - Buxhost Script - Min 3€ via Paypal PM OKPay Skrill Neteller
   
 9. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,493
  465
  0
  Date 19/08/2015

  Everbuxpaid - Buxhost Script - Min 0.1$ via Paypal Payza PM BTC
   
 10. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,493
  465
  0
  Date 20/08/2015

  Easymoneybux - Buxhost Script - Min 0$ via PM OKPay

  Clickerclicks - Evolution Script - Min 2$ via Paypal Payza PM BTC

  Twizcash - Gen4 Script - Min 5$ via PM STP

  Clixkid - Evolution Script - Min 4$ via PM BTC
   
 11. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,493
  465
  0
  Date 21/08/2015

  Rocketclix - Buxhost Script - Min 2$ via Payza

  Dollarclix - Shiftcode Script - Min 1$ via Paypal Payza BTC STP
   
 12. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,493
  465
  0
  Date 22/08/2015

  Mentorclix - Evolution Script - Min 2$ via Paypal Payza

  Dream-bux - Buxhost Script - Min 0$ via PM

  Clixforpay2 - Buxhost Script - Min 0.1$ via Paypal Payza

  Uniqbux - Evolution Script - Min 4$ via Paypal Payza PM
   
 13. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,493
  465
  0
  Date 23/08/2015

  Ptcway - Evolution Script - Min 1$ via Paypal PM BTC Payeer

  Wowbux - Evolution Script - Min 2$ via Paypal Payza

  Clixful - Aurora Script - Min 0.1$ via Paypal

  O-clix - Aurora Script - Min 0.1$ via Paypal

  Smileshare-ads - Buxhost Script - Min 2$ via Payza PM

  Longbux - Buxhost Script - Min 0.01$ via Paypal PM OKPay

  Ez4uptc - Buxhost Script - Min 5$ via Paypal
   
 14. 1
  Bạn có link huớng dẫn nào ko? mình mới vào chơi.
   
 15. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,493
  465
  0
  bạn muốn hướng dẫn thế nào ??
   
 16. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,493
  465
  0
  Date 24/08/2015

  Regioclix - Evolution Script - Min 3$ via Paypal

  Richgpt - Buxhost Script - Min 2$ via Payza PM

  Pagclix - Buxhost Script - Min 3$ via Paypal
   
 17. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,493
  465
  0
  Date 25/08/2015

  Mypayingbux - Buxhost Script - Min 2$ via PM OKPay Skrill


  Ytnbux - Evolution Script - Min 0.01$ via PM Payeer

  Devbalance - Evolution Script - Min 0.01 via PM

  Trustbux - Buxhost Script - Min 3$ via Paypal - STP

  Unitebux - Buxhost Script - Min 0$ via Paypal
   
 18. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,493
  465
  0
  Date 26/08/2015

  Excellentbux - Evolution Script - Min 2$ via Paypal Payza PM OKPay Skrill STP Payeer BTC

  Mendoclix - Evolution Script - Min 0.5$ via Paypal

  Winebux - Evolution Script - Min 1.5$ via Paypal

  Buxu - Aurora Script - Min 1$ via Paypal Payza

  Elevenbux - Evolution Script - Min 2$ via Paypal Payza PM EGO STP OKPay

  Bestpaidads - Evolution Script - Min 3$ via Paypal PM Bitcoin

  Mgtclix - Incentive Script - Min 6$ via Paypal
   
 19. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,493
  465
  0
  Date 27/08/2015

  Metroclix - Buxhost Script - Min 2$ via Paypal PM

  Clixmansion - Evolution Script - Min 1$ via Paypal PM BTC
   
 20. alien300

  alien300 Moderator Staff Member

  3,493
  465
  0
  Date 28/08/2015

  Brasilbuxptc - Custom Script - Min 2$ via Paypal

  Adshareinv - Evolution Script - Min 5$ via Paypal PM BTC
   

Share This Page