1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Bí quyết giao dịch Quyền Chọn 60 giây- FX77 OPTION

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, May 14, 2015.

 1. Cách thứ nhất: cách giao dịch gấp đôi

  Số tiền đầu tư quyền chọn 60 giây rất ít, ít nhất 5USD sẽ có thể bắt đầu giao dịch, quý khách có thể thử dùng cách giao dịch gấp đôi để giao dịch.

  Cách thao tác cụ thể như sau:

  Bước 1: Thiết lập kế hoạch đầu tư. Dự đoán trước sử dụng bao nhiêu tiền vốn để tiến hành giao dịch gấp đôi, nếu trong quá trình giao dịch thấy không ổn phải kịp thời dừng lại.

  Bước 2: Căn cứ vào kinh nghiệm để phán đoán xu hướng thị trường tổng thể, ví dụ phán đoán xu hướng trong vòng 15 phút.

  Bước 3: Bắt đầu đặt lệnh giao dịch lần đầu. Gỉa sử phán đoán xu hướngtổng thể trong vòng 15 phút là tăng lên, giao dịch lần đầu có thể đặt lệnh tăng. Đặt lệnh với số tiền nhỏ nhất là 5 USD. Làm sao mà biết phán đoán xu hướng tổng thể? Có thể phân tích qua biểu đồ, cũng có thể tham khao về tỷ lệ lựa chọn của tất cả người đầu tư mà do sàn giao dịch thông kế.

  Bước 4: Nếu lệnh giao dịch lần đầu đã thắng lãi, lệnh giao dịch tiếp theo vẫn đặt lệnh tăng với số tiền đầu tư nhỏ nhất là 5 USD. Nếu lệnh giao dịch lần đầu bị lỗ, lệnh giao dịchthứ hai có thể đầu tư 10 USD, tức là đặt lệnh giao dịch lần lượt với số tiền 5 USD, 10 USD, 20 USD, 50 USD, 100 USD.Mỗi khi thắng lãi sẽ giao dịch lại từ đầu với 5 USD.

  Những điều cần lưu ý, thứ nhất phải phán đoán chính xác về xu hướngtổng thể, thứ hai phải bắt đầu giao dịch từ số tiền nhỏ, thứ ba phải giao dịch lại từ đầu mỗi khi thắng lãi, thứ tư là quan trọng nhất, phải dừng lỗ kịp thờ, ví dụ đã liên tục đặt lệnh giao dịch đến mức 100 USD vẫn bị lỗ, lúc này phải dừng tay lại, không nên tiếp tục đầu tư nữa.
  http://www.fx77.com/?lang=vi&campaign=119
   
 2. Cảm ơn bác, cũng chúc bác vui vẻ mọi ngày. Bác có chơi option ko?
   
 3. Nói chuẩn quá, phải như vậy đối xử tốt chính mình.
   

Share This Page