1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Bạn có thể nguy cơ mang thai ngay cả khi xuất tinh ngoài, bạn có biết vì sao?

Discussion in 'Recycle Bin' started by motnghindong, Aug 30, 2016.

  1. Bạn có thể có thai ngay cả khi chàng xuất tinh ngoài - gas lanh
    Người ta vẫn lưu truyền rằng phụ nữ không thể có thai nếu người đàn ông rút “cậu bé” ra khỏi “cô bé” trước khi xuất tinh. Trước khi một người đàn ông xuất tinh, đã có tinh trùng trong tinh dịch bị rò rỉ ra ngoài khi anh ta phấn khích.
     

Share This Page