1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Bảng giá mật ong rừng thật bảo đảm

Discussion in 'Recycle Bin' started by thanhphi34, Aug 3, 2016.

  1. Bạn ở Bình Thạnh ak?
    Nếu ở đấy thì có chỗ mật ong rừng hiệu Mamoru đó sao bạn không ghé qua thử.
    Hình như nó nằm đâu chỗ đường Vũ Tùng thì phải mà bạn gọi số 0905224456 để được hỏi rõ thêm đi chứ mình cũng không nhớ địa chỉ vì mua toàn được giao ở nhà thôi mà.
    Mật bên này thì bạn cứ an tâm đi há.
     

Share This Page