1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Bảo hiểm nhân thọ thực sự là lừa đảo?

Discussion in 'Recycle Bin' started by NguyenNga33, Sep 13, 2016.

 1. Bảo hiểm nhân thọ là một trong những loại hình bảo hiểm mang ý nghĩa về kinh tế và xã hội sâu sắc. Đây cũng là một trong những sản phẩm mang giá trị nhân văn cao cả. Người tham gia bảo hiểm nhân thọ sẽ được hưởng đầy đủ những quyền lợi bảo hiểm khi đóng đầy đủ phí. Những khoản phí này đã được thỏa thuận từ trước từ khách hàng và công ty bảo hiểm.

  Bảo hiểm nhân thọ cũng là một sự đảm bảo, bảo vệ về tài chính cho người tham gia. Đây cũng là một hình thức tiết kiệm đặc biệt và mang tính chất tương hỗ. Chính vì điều này, đây là kênh duy nhất kết hợp được tốt nhất giữa các yếu tố như bảo vệ tài chính , đầu tư an toàn, tiết kiệm có kỷ luật, quỹ giáo dục cho con cái.... Lợi ích của bảo hiểm nhân thọ đem đến cho khách hàng cũng vô cùng lớn.
  Bảo hiểm nhân thọ có thực sự là lừa đảo?
  Sản phẩm này có thể là lừa đảo hay không khi:
  - Có hàng trăm nước trên thế giới, đặc biệt là những nước phát triển đều sử dụng bảo hiểm nhân thọ như là một sản phẩm cần thiết
  - Các công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam vẫn hàng ngày hoạt động rất sôi động trên thị trường
  - Thu nhập của các công ty bảo hiểm đang đóng góp vào thị trường bảo hiểm ngày càng nhiều
  - Sản phẩm thực sự đem đến nhiều lợi ích cho khách hàng
  ....
  Như vậy, bảo hiểm nhân thọ có thực sự là lừa đảo?
   

Share This Page