1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Bitdonix- Zarfund clone! Chỉ cần 0.05 BTC khởi điểm để lấy 2475 BTC!

Discussion in 'Money Cyclers' started by akira1508, Oct 5, 2016.

 1. Zarfund đã làm nóng thị trường CHO-NHẬN bằng việc thay đổi luật chơi. Ở đó những thành viên tham gia tự chuyển tiền cho nhau. Và mô hình này đang thành công rực rỡ, nó đã và đang đem cơ hội đến nhiều người. Và cơ hội này hoàn toàn có thể nếu bạn làm việc chăm chỉ, biết cách, tài năng và thêm vào đó là một sự may mắn.
  Bitdonix chạy từ 02/10 và tính tới bây giờ đã có 2000+ members.
  Tại sao bây giờ bạn phải vào ngay BitDonix ?
  • BitDonix mới hoạt động nên việc bạn tham gia ngay bây giờ thì bạn chính là người tiên phong. Tận dụng việc Zarfund đã hoạt động rất tốt thì BitDonix sẽ là sự tin tưởng tiếp theo để mọi người tham gia.
  • Bạn tham gia ngay từ đầu bạn sẽ nhận được User ngẫu nhiên mà hệ thống chuyển cho bạn. Khi user tình cờ đăng ký BitDonix không từ link giới thiệu của ai thì User đó sẽ được chia sẻ ngẫu nhiên cho những người đã đăng ký BitDonix trước đó.
  • Việc bỏ ra 0.05 BTC (30$ = 600,000 VNĐ) nhưng bạn có cơ hội thu về 2475 BTC (1,505,419 $). Điều này hoàn toàn có thể nếu bạn may mắn và có năng lực nhé.
  • Thành viên tham gia BitDonix bắt buộc phải cho đi 0.05 BTC trong vòng 24h, nếu không tài khoản sẽ bị xoá. Ai đã tham gia BitDonix đều nắm bắt cơ hội nên việc cho đi 0.05 BTC ngay bây giờ là điền hiển nhiên. Và chỉ cần 1 người cho đi là bạn đã huề vốn rồi. Vậy ngần ngại chi mà không thử.
  • ===> Đó chính là những lý do bạn nên tham gia BitDonix ngay lúc này, tuy nhiên quyền quyết định vẫn là ở bạn, bạn có muốn hay bạn không muốn thì hãy suy nghĩ và cho mình cơ hội.

   Mô hình CHO - NHẬN trực tiếp của BitDonix có 8 Level :[​IMG]
  • Đăng kí tại đây: https://www.bitdonix.com/ref/7bc789d8d8
   
  Last edited: Oct 12, 2016
 2. Tạm dừng donate nhé mọi người, site đang có vấn đề.
  ----------------------
  Ok again :)
   
  Last edited: Oct 12, 2016

Share This Page