1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Bitstorm - Bitstorm.biz

Discussion in 'HYIP' started by gefest83, Aug 5, 2016.

 1. [​IMG]
  Tôi không phải là Admin!

  Bắt đầu: 2016/04/08 (22:21 GMT)

  Được chấp nhận: Bitcoin
  Rút: Instant
  Kế hoạch giới thiệu: 8%, 2%, 1%
  Ủy ban kết luận: NO
  Tiền gửi tối thiểu: 0.001 BTC
  Kết luận tối thiểu: 0.0001 BTC

  [​IMG]

  Kế hoạch đầu tư:
  10% hàng ngày Vô hạn
  Tối thiểu 0.001 BTC
  Tối đa 300 BTC
  Thu hồi hàng ngày

  12% hàng ngày Vô hạn
  Tối thiểu 5 BTC
  Tối đa 500 BTC
  Thu hồi hàng ngày

  15% hàng ngày Vô hạn
  Ít nhất 10 BTC
  Tối đa 500 BTC
  Thu hồi hàng ngày

  >>> Link cho đăng ký <<<

  Tiền đặt cọc: 0.07 BTC ($39.47)
  2016-08-04 20:10:46 https://blockchain.info/tx/8e5bc52aad263e9f142cd90bdf684075c38aaf86649ea06572e344f0ff6105ca
   
 2. Last edited: Aug 16, 2016

Share This Page