1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

PTC BUX-RESERVE.COM - Site PTC ra tháng 2, bonus và nâng cấp miễn phí, Minpay 1 euro

Discussion in 'New Sites' started by clykbizi, Feb 24, 2015.


 1. Web BUX-RESERVE là site mới PTC click quảng cáo ra tháng 2
  [​IMG]
  - Đăng ký qua link ref của mình, site bonus 3 euro PB và 1 tháng tv PREMIUM

  http://www.bux-reserve.com/?ref=qacilamy

  -Khi đăng ký thành viên của web:

  +Mỗi ngày nhận được euro khi click quảng cáo
  +Nhận được 55% hoa hồng từ click của giới thiệu trực tiếp hoặc thuê
  +Web có các hình thức quảng cáo (quảng cáo trang click và banner,...) .
  +Thanh toán qua PP,PM. Min pay : 1 EURO

  Đây là proof của mình:

  Bux-resever1.JPG
   
  Last edited: Mar 4, 2015

Share This Page