1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Cách điền W-8BEN gửi cho Network

Discussion in 'Complete Offers' started by kapopo, Jun 5, 2014.

 1. Các bạn Download mẫu W-8BEN về: http://www.mediafire.com/view/?526zqr8u4y5ybo6

  Cách Điền.
  * Mục 1: Họ Và Tên
  * Mục 2: VIET NAM
  * Mục 3: Chọn Individual
  * Mục 4: Tên Đường - Tên Thành Phố - Postal Code - Country( Bach Dang - Ho Chi Minh - 70000 - Viet Nam )
  * Mục 5: Bỏ qua
  * Mục 6: Bỏ qua
  * Mục 7: Các bạn ghi thêm số cmnd hoặc số bằng lái xe. ( ví dụ : 215238453 )
  * Mục 8: Bỏ qua
  * Mục 9: Chọn A : VIET NAM
  * Mục 10: Bỏ qua
  * Mục 11: Tích vào ô vuông I have prodived ỏ will..........
  * Mục cuối cùng: Ký Tên - Tháng-Ngày-Năm - Individual.

  Hoặc các bạn có thể download mẫu W8 mình đã điền về xem và làm theo.
  link down mẫu mình đã điền : http://www.mediafire.com/?pzxa7po0kd4yop0
  nguồn. mmo4me
   

Share This Page