1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Cách thanh toán mới dành cho Bitcoin

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Dec 26, 2014.

  1. Theo báo môi giới nước Anh, sàn giao dịch quyền chọn nhị phân FX77 option tại Anh đã thông báo chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin vào ngày 22 tháng 12 năm 2015. Nó có ý nghĩa là nhà đầu tư Bitcoin có thể tham gia vào ngành tài chính tích thực, rất tốt cho thị trường Bitcoin, và thị trường quyền chọn nhị phân.
     

Share This Page