1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu uy tín tại Việt Nam

Discussion in 'Recycle Bin' started by hoaanhdao237, Aug 21, 2016.

 1. Công bố mỹ phẩm nhập khẩu is thủ tục đầu tiên on Doanh nghiệp, nhà đầu tư want to publish sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu từ Nước ngoài lưu hành tại thị trường trong Nước thuộc quy định về việc quản lý all sản phẩm mỹ phẩm. Mỹ phẩm want to save hành on have been cơ quan quản lý nhà nước no thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm to ngăn chặn mỹ phẩm nhái, giả về chất lượng and protect một toàn cho người tiêu dùng.

  Nhâm support for việc lưu hành mỹ phẩm nhập ngoại tại Việt Nam. Tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ công bố mỹ phẩm nhập khẩu lưu hành tại thị trường Việt Nam, cung cấp hồ sơ xin công bố mỹ phẩm nhập khẩu, đại diện khách hàng nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm cho cơ quan nhà nước , vì thế khách hàng would not 'mất thời gian làm thủ tục hành chính.

  [​IMG]
  công bố mỹ phẩm nhập khẩu

  I. Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu gồm:
  1) Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm of Phiếu công bố);
  2) Bản chính or bản sao Giấy phép lưu hành tự do CFS (been hợp pháp hóa lãnh sự) chỉ áp dụng against trường hợp công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu and reply all yêu cầu sau:

  • Do nước sở tại cấp is bản chính or duplicates with chứng thực hợp lệ, hạn còn. If you do not if timeout of CFS thì must bản been cấp trong vòng 24 tháng since ngày cấp.
  • Be hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định of pháp luật, trừ trường hợp been miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo all điều ước quốc tế which Việt Nam is thành viên.
  3) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao) của cá nhân or tổ chức chịu trách nhiệm supplied sản phẩm ra thị trường (có chữ ký and marked the doanh nghiệp).
  4) Giấy ủy quyền of nhà sản xuất cho công ty Việt Nam been quyền phân phối độc quyền mỹ phẩm sau when công bố lưu hành
  5) Bảng thành phần phần trăm all chất (Xây dựng): ghi rõ tỉ lệ% thành phần đầy đủ kèm theo công dụng (tên thành phần theo danh pháp quốc tế INCI).

  Những điều cần lưu ý before làm thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu gồm:

  1) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh must chức năng kinh doanh mỹ phẩm.
  2) Mỗi sản phẩm mỹ phẩm been công bố in one Phiếu công bố, the sản phẩm mỹ phẩm cùng one owner sản phẩm thuộc one of the trường hợp sau đây allowed công bố trong cùng one Bản công bố:

  • Các sản phẩm có công thức tương tự nhau (tỉ lệ all thành phần can be equal) but màu sắc or mùi khác nhau (khác nhau thành phần chất tạo màu, tạo mùi).
  • Các sản phẩm khác nhau but not đóng gói chung trong cùng one bao gói like a đơn vị đóng gói.
  • Các dạng khác would be Cục Quản lý dược Việt Nam quyết định based on to determine the ủy ban mỹ phẩm ASEAN.
  II. Dịch vụ Công Bố Lưu Hành Mỹ Phẩm nhập khẩu:

  Tư vấn Minh Anh tư vấn MIỄN PHÍ các thủ tục pháp lý, cung cấp hồ sơ xin công bố mỹ phẩm nhập khẩu, đại diện khách hàng nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm cho cơ quan nhà nước, nhận kết quả is phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho Quý khách hàng, cụ thể:

  • Tư vấn các thủ tục and quy chế lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam;
  • We will check, đánh giá tính pháp lý of the requested tư vấn and other giấy tờ of khách hàng;
  • Trên cơ sở the request and documentation khách hàng cung cấp các luật sư of our would phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp with the requested thực hiện công việc;
  • Trọng trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi with the operation of khách hàng trong việc cong bo my pham, we would sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
  • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho việc công bố mỹ phẩm.
  • Đại diện lên Cục quản lý Dược - Bộ Y tế nộp hồ sơ xin giấy phép công bố mỹ phẩm cho khách hàng.
  • Đại diện tracker hồ sơ and answer the Cục quản lý Dược - Bộ Y tế, thông báo kết quả hồ sơ was nộp cho khách hàng;
   

Share This Page