1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Công ty đặt order hàng mỹ trên bestbuy

Discussion in 'Recycle Bin' started by hieuminh03, Sep 26, 2016.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Ủa vậy hả?
    Giờ thui mới biết thông tin đó nghe, chứ hồi giờ cứ biết là bên chỗ công ty chuyện nhận order hàng Mỹ về Việt Nam unishipping thì thấy chọn món nào, trong thời gian nào cũng có hàng về đúng ngay giao hết chứ có sao đâu ta.
    Chắc là chế nghĩ quá ùi á :D
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page