1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Chương trình PHP căn bản: Hello word!

Discussion in 'Recycle Bin' started by toilaai19923, Apr 21, 2015.

 1. Bắt tay vào lập trình với các dòng lệnh đơn giản để có thể học lập trình PHP

  tốt hơn.
  Đây chính là chương trình "kinh điển" mà chắc ai học lập trình (bất kể ngôn ngữ gì) đều biết!
  I.Khởi đầu

  Nếu các bạn đã từng học lập trình, chắc các bạn cũng biết được "Hello world!" là cái gì, còn

  nếu có ai chưa biết, thì tôi sẽ nói cho các bạn ngay đây:

  "Hello world!" là một chương trình cơ bản nhất dành cho những người mới bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình

  nào đó. Chương trình này đơn giản chỉ viết duy nhất một dòng chữ "Hello world!" ra màn hình. Các bạn có thể bỏ qua nó nếu đã biết từ trước, còn nếu ai chưa học, thì chúng ta bắt tay vào viết những câu lệnh này bằng PHP nhé.

  Hãy mở NotePad ra, gõ vào nội dung sau:

  <HTML>
  <BODY>
  <?php
  echo ("Hello world!");
  ?>
  </BODY>
  </HTML>

  Save lại với cái tên test.php. Copy nó vào thư mục gốc (Root Directory) mặc định của Web server. Khởi động

  Web server Apache lên (nó sẽ hiển thị một cửa sổ đen ngòm, bạn cứ để đó, đừng tắt nó đi, vì nếu tắt đi thì tức là bạn đã tắt

  chương trình Web server Apache đi rồi đấy).

  Bây giờ mở trình duyệt ra, tại ô địa chỉ, gõ nội dung sau: "http://127.0.0.1/test.php" (nhớ bỏ hai dấu ngoặc kép đi nhé)

  Nó sẽ đưa ra cửa sổ trình duyệt với duy nhất dòng chữ Hello world!

  Chắc bạn thất vọng lắm hả? Vâng, nó chỉ có mỗi dòng chữ "Hello world!" trên màn hình trình duyệt, mà bạn có thể làm nó đơn

  giản hơn rất nhiều, chẳng cần đến cái PHP kia. OK. Đừng thất vọng vội.

  Chương trình này hoạt động như thế nào? Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cách thức hoạt động của hệ trình duyệt (Web Client) và

  máy chủ cung cấp dịch vụ Web (Web server ) đã nhé:

  Bước 1: Trình duyệt gửi một yêu cầu HTTP đến máy chủ, yêu cầu một file nào đó.

  Bước 2: Máy chủ sẽ chuyển yêu cầu này đến chương trình xử lý tương ứng, chính là chương trình Web server.

  Bước 3: Web server phân tích các yêu cầu nhận được, sau đó kiểm tra xem trình duyệt ở máy khách yêu cầu gì.

  Nếu đó là các file bình thường (không phải là các file chứa các đoạn mã script thực thi phía máy chủ), nó sẽ tìm kiếm file đó và trả

  về cho trình duyệt ở máy khách. Còn nếu đó là các file chứa các đoạn mã script thực thi phía máy chủ (các chương trình CGI,

  hay các file thư viện liên kết động ISAPI, hoặc các file *.asp hay *.php), nó sẽ triệu gọi chương trình thực thi các đoạn mã này.

  Chương trình này sẽ chịu trách nhiệm chạy các đoạn mã, trả chúng về cho Web server dưới khuôn dạng của HTML. Sau đó, Web

  server mới trả kết quả lấy được cho trình duyệt.

  Như vậy, chương trình của bạn phải được thực thi trên máy chủ, sau đó mới được trả về cho trình duyêt. Và đây chính là cái gọi là

  "Trang Web động". Không giống các trang web tĩnh, trang web động cho phép bạn có thể làm việc với máy chủ thông qua các đoạn script thực thi phía server. Nhờ có sự tương tác này, bạn có thể truy xuất cơ sở dữ liệu, lấy

  thông tin người sử dụng, điều khiển các hoạt động khác...

  OK. Bây giờ chắc bạn đã có được chút ít kiến thức với các hệ thống điều khiển Web Client - Server rồi. Đến lượt chúng ta bắt đầu

  phân tích chương trình đầu tiên kia.

  II. Phân tích chương trình

  Quay trở về đoạn mã trên.

  Trước tiên các bạn chắc chắn phải biết, đó là các đoạn mã thực thi PHP luôn

  luôn được nằm trong thẻ <?php .... ?>. Chương trình xử lý phía máy chủ sẽ chỉ thực thi các đoạn mã nằm trong thẻ

  này. Tất cả các đoạn mã khác nằm ngoài thẻ trên đều không được xử lý trực tiếp trên server mà được đưa về trình duyệt.

  PHP Code:

  <?php

  // Đoạn mã PHP đặt ở đây

  ?>

  Điều thứ 2 bạn cần biết là chương trình của bạn phải được đặt trong các file *.php. Nếu bạn đặt nó vào file khác, thì đừng mong

  nó chạy nhé, vì nguyên tắc của chương trình Web server là chỉ triệu gọi các chương trình xử lý tương ứng với các file có đuôi xác

  định trước.

  Điều thứ 3 bạn cần biết là trong file *.php của bạn, ngoài các đoạn script PHP, bạn có thể đặt bất kỳ cái gì theo khuôn dạng

  HTML, kể cả các đoạn JavaScript chạy trên máy khách. Tức là ngoại trừ các đoạn script PHP ra thì nó không khác gì một file

  HTML thông thường

  Điều thứ 4 các bạn cần biết, là chúng ta có thể đặt nhiều đoạn mã xử lý PHP khác nhau trong cùng một file PHP. Các đoạn mã

  PHP này sẽ được thực thi lần lượt từ đầu file xuống dưới. Hãy xem ví dụ sau:

  PHP Code:
  <HTML>
  <BODY>
  <?php
  echo ("Hello world!");
  ?>
  <BR>
  Xin chao tat ca cac ban, day la chuong trinh PHP dau tien cua toi
  <?php
  echo ("<p align=right> hoc lap trinh PHP o dau, hoc PHP o ha noi </p>")
  ?>
  </BODY>
  </HTML>

  Đây là đoạn mã code PHP cơ bản nhất khi chúng ta mới học lập trình PHP, tuy vậy nhưng nó phần nào giúp

  các bạn hiểu được cách nhúng mã PHP vào tài liệu html, câu lệnh cơ bản của PHP , tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược tổng

  quan về ngôn ngữ PHP này
   
  Admin likes this.

Share This Page