1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Chỉ số Mỹ có điều chỉnh ở mức cao, có lễ nhiều cơ hội để giao dịch, nên quan tâm xu hướng phá vỡ tro

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Feb 11, 2015.

 1. Tài sản giao dịch: Vàng
  Có hỗ trợ mạnh ở mức xung quanh 1230, khuyến nghị đặt lệnh tăng trên mức 1230 là chính. Có thể đặt lệnh tăng tùy chọn nhị phân ở mức xung quanh 1233 trong ngày, nếu phá vỡ giảm dưới mức 1230, thì mục tiêu là mức xung quanh 1245~1255.
  Mức hỗ trợ:1240~1245
  Mức giá tăng:1240
  [​IMG]
  Mức kháng cự:1233~1230
  Mức giá giảm:1233
  [​IMG]
  Tài sản giao dịch: Bạc
  Tạm thời có biến động giữa 17.10~16.80, nên quan tâm xu hướng phá vỡ. Khuyến nghị nên đặt lệnh tăng tùy chọn nhị phân ở mức xung quanh 16.90, khi phá lên trên mức kháng cự 17.10 thì mục tiêu là nằm ở mức xung quanh 17.50.
  Mức hỗ trợ:17.10~17.50
  Mức giá tăng:17.10
  [​IMG]
  Mức kháng cự: 16.80~16.60
  Mức giá giảm:16.80
  [​IMG]
  Tài sản giao dịch: EUR/USD
  Tạm thời nên quan tâm tình hình biến động giữa 1.1280-1.1350, khi phá vỡ có thể tìm cơ hội đặt lệnh giao dịch, khuyến nghị có thể đặt lệnh tăng tùy chọn nhị phân ở mức xung quanh 1.1300, mục tiêu là xung quanh 1.1350, khi phá lên trên 1.1350 thì tiếp tục đặt lệnh tăng.
  Mức hỗ trợ:1.1350 ~1.1450
  Mức giá tăng:1.1350
  [​IMG]
  Mức kháng cự:1.1300~1.1280
  Mức giá giảm:1.1300
  [​IMG]
  Tài sản giao dịch: USD/JPY
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng trong ngày, có mức kháng cự mạnh giữa 120.00~119.50, có thể đặt lệnh giảm tùy chọn nhị phân ở mức xung quanh 119.90.
  Mức hỗ trợ:119.10~119.50
  Mức giá tăng:119.10
  [​IMG]
  Mức kháng cự:118.85~118.00
  Mức giá giảm:118.85
  [​IMG]
  Tài sản giao dịch:GBP/USD
  Khi có đứng vững ở mức xung quanh 1.5200 thì có thể đặt lệnh tăng tùy chọn nhị phân, mục tiêu là xung quanh 1.5200, khi phá giảm dưới mức 1.5200 thì có thể đặt lệnh giảm tùy chọn nhị phân.
  Mức hỗ trợ:1.5270~1.5340
  Mức giá tăng:1.5270
  [​IMG]
  Mức kháng cự:1.5200~1.5150
  Mức giá giảm:1.5200
  [​IMG]
  www.fx77.com/trading?lang=vi&hcm
  Những nội dung phân tích nêu trên chỉ dành cho tham khảo, đội ngũ phân tích của FX77 OPTION sẽ điều chỉnh sách lược giao dịch căn cứ vào sự thay đổi của thị trường. Nếu muốn cập nhật xu hướng cụ thể, đặt lệnh vị thế và chỉ dẫn giao dịch của các loại sản phẩm xin bạn hãy quan tâm và theo dõi chúng tôi.
   

Share This Page