1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

chỉ số Mỹ có hỗ trợ ở mức 96.50, khuyến nghị đặt lệnh giao dịch ở xung quanh mức kháng cư 97.60

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Mar 25, 2015.

 1. 25/03: chỉ số Mỹ có hỗ trợ ở mức 96.50, khuyến nghị đặt lệnh giao dịch ở xung quanh mức kháng cư 97.60

  Tài sản giao dịch
  Vàng có xu hướng tăng, mức kháng cự là 1193/1198, mức hỗ trợ là 1185/1180, khuyến nghị đặt lệnh tăng ở xung quanh mức hỗ trợ.

  Mức hỗ trợ:1185~1180


  Mức giá tăng:1180

  [​IMG]

  Mức kháng cự:1193~1198


  Mức giá giảm:1198

  [​IMG]


  Tài sản giao dịch
  EUR/USD có điều chỉnh đảo ngược trong ngắn hạn, mức hỗ trợ là 1.0850/1.0800, mức kháng cự là 1.0960/1.1000, khuyến nghị nên đặt lệnh giảm ở mức cao.

  Mức hỗ trợ:1.0850 ~1.0800


  Mức giá tăng:1.0800

  [​IMG]

  Mức kháng cự:1.0960~1.1000


  Mức giá giảm:1.1000

  [​IMG]


  Tài sản giao dịch
  GBP/USD có biến động tăng lên trong ngắn hạn, mức kháng cự là 1.4950/1.5050, mức hỗ trợ là 1.4830/1.4800, khuyến nghị đặt lệnh tăng ở mức giá thấp.

  Mức hỗ trợ:1.4830~1.4800


  Mức giá tăng:1.4800

  [​IMG]

  Mức kháng cự:1.4950~1.5050


  Mức giá giảm:1.5050

  [​IMG]

  Những nội dung phân tích nêu trên chỉ dành cho tham khảo, đội ngũ phân tích của FX77 OPTION sẽ điều chỉnh sách lược giao dịch căn cứ vào sự thay đổi của thị trường. Nếu muốn cập nhật xu hướng cụ thể, đặt lệnh vị thế và chỉ dẫn giao dịch của các loại sản phẩm xin bạn hãy quan tâm và theo dõi chúng tôi.
   

Share This Page