1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Chờ đợi xu hướng của thị trường hôm nay

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Apr 9, 2015.

 1. 09/04:Chờ đợi xu hướng của thị trường hôm nay
  Nhà phân tích ông Eric của FX77 OPTION khuyến nghị, xu hướng của hôm này rất quan trọng đối với chỉ số USD, nếu đóng cửa với đường dây âm thì sẽ đặt lệnh giảm, còn nếu tăng lên trên mức 98.60 thì sẽ đặt lệnh tăng, nhưng khuyến nghị chờ đợi trong ngắn hạn là chính, còn các tiền tệ phi USD và kim loại quý hiếm sẽ có biến động nhẹ trong ngắn hạn.
  Vàng:
  Khuyến nghị đặt lệnh giảm là chính, có thể chờ đợi đến mức 1200 thì sẽ đặt lệnh giảm, còn nếu ở xung quanh mức 1190 thì đặt lệnh tăng, mức kháng cự là 1200-1209, mức hỗ trợ là 1195-1190.
  [​IMG]
  Bạc:
  Khuyến nghị khi điều chỉnh về mức 16.50 thì đặt lệnh giảm, khi giảm xuống dưới xung quanh mức 16.15-16.00 thì đặt lệnh tăng, giao dịch với ngắn hạn là chính, mức kháng cự là 16.50-17.00, mức hỗ trợ là 16.20-16.00.
  [​IMG]
  USD/JPY:
  Khuyến nghị đặt lệnh giảm ở xung quanh mức 120.30, nếu giảm xuống dưới 120.00 thì đặt lệnh giảm, nếu tăng lên trên mức 120.50 thì tìm cơ hội đặt lệnh tăng, mức kháng cự là 120.00-120.50, mức hỗ trợ là 119.50-118.50.
  [​IMG]
  GBP/USD:
  Khuyến nghị nên đặt lệnh tăng trên mức 1.4800, mục tiêu là 1.4900-1.4950, mức kháng cự là 1.4900-1.4950, mức hỗ trợ là 1.4850-1.4800.
  [​IMG]
  EUR/USD:
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng ở xung quanh mức 1.0750-1.0730, khi điều chỉnh về xung quanh mức 1.0800 thì sẽ đặt lệnh giảm, mức kháng cự là 1.0800-1.0900, mức hỗ trợ là 1.0750-1.0700.
  [​IMG]

  Những nội dung phân tích nêu trên chỉ dành cho tham khảo, đội ngũ phân tích của FX77 OPTION sẽ điều chỉnh sách lược giao dịch căn cứ vào sự thay đổi của thị trường. Nếu muốn cập nhật xu hướng cụ thể, đặt lệnh vị thế và chỉ dẫn giao dịch của các loại sản phẩm xin bạn hãy quan tâm và theo dõi chúng tôi.
   

Share This Page