1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

[Coin7] Lãi 0,25% một giờ, cho rút vốn không phí thanh toán

Discussion in 'Recycle Bin' started by zen191x, Aug 11, 2016.


 1. -Coin7 chính thức hoạt động ngày: 11/08/2016
  -Chấp nhận thanh toán: Bitcoin, PerfectMoney, Payza, Payeer và Advcash
  -Hoa hồng giới thiệu: 3%
  -HOURLY PLAN:

  • 0.25% / HOUR
  • Hoàn trả vốn bất kỳ lúc nào: Không phí
  • Min: $10.00 / Max: $10000.00
  • Withdrawal: Instant
  -135% AFTER 3 DAYS:
  • 113.00 - 145.00%
  • Hoàn trả vốn: Theo kỳ hạn
  • Min: $25.00 / Max: $10000.00
  • Withdrawal: Instant
  -230% AFTER 7 DAYS:
  • Hoàn trả vốn: Theo kỳ hạn
  • 135.00 - 230.00%
  • Min: $25.00 / Max: $10000.00
  • Withdrawal: Instant
  -320 AFTER 12 DAYS:
  • Hoàn trả vốn: Theo kỳ hạn
  • 170.00 - 320.00%
  • Min: $25.00 / Max: $10000.00
  • Withdrawal: Instant
  Tham gia ngay: https://goo.gl/hb64rV
   
  Last edited: Aug 12, 2016

Share This Page