1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

PTC CONFIDENTPTC.INFO - Site PTC bonus 2$ cho tv mới, Minpay 5$

Discussion in 'New Sites' started by clykbizi, Feb 13, 2015.

 1. Web CONFIDENTPTC là site mới PTC click quảng cáo ra tháng 2

  - Đăng ký qua link ref của mình, nhận được bonus 2$
  http://www.confidentptc.info/index.php?ref=cylemato


  -Khi đăng ký thành viên của web:

  +Nhận được 0.05$, 0.02$ 0.01$, 0.005$ , 0.0025$, 0.001$, 0.0003$ khi click quảng cáo
  +Kiếm được $ khi làm nhiệm vụ PTSU, Grid,...
  +Nhận được % hoa hồng từ click của giới thiệu trực tiếp hoặc thuê
  +Web có các hình thức quảng cáo (quảng cáo trang click, nhiệm vụ và banner,...) .
  +Thanh toán qua OKP,PM,PP,EGP,SKRILL . Min pay : 10$(khi nâng cấp minpay sẽ thấp)


  + Mình chưa có proof, mong các bạn ủng hộ đăng ký link ref, để giúp mình nhanh rút $
   
  Last edited: Mar 2, 2015
 2. Up lên mong moi người ref link của mình
   

Share This Page