1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Dữ liệu ADP Mỹ gây áp lực cho USD, khuyến nghị đặt lệnh tăng của các tiền tệ phi USD và kim loại quý

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Apr 2, 2015.

 1. 0204:Dữ liệu ADP Mỹ gây áp lực cho USD, khuyến nghị đặt lệnh tăng của các tiền tệ phi USD và kim loại quý hiếm
  Nhà phân tích ông Eric của FX77 OPTION khuyến nghị, chỉ số USD có tăng cao trước lao dốc sau và có giảm xuống dưới mức biểu đồ giờ, sẽ có giảm trong ngắn hạn là chính. Nên quan tâm tới xu hướng biến động xung quanh mức 97.80, nến giảm xuống dưới mức 97.80 thì có thể đặt lệnh giảm tiếp của USD. Còn các tiền tệ phi USD và kim loại quý hiếm sẽ khuyến nghị đặt lệnh tăng là chính, có thể khi có giảm xuống mạnh thì đặt lệnh tăng. Nên quan tâm tình hình công bố dữ liệu kinh tế của bên Mỹ, nếu tiêu cực thì sẽ giảm tiếp của USD, khuyến nghị giao dịch ngắn hạn.

  Vàng:
  Giá vàng có tăng lên trên mức 1200 vào hôm qua, hôm nay có thể tiếp tục quan tâm quyền chọn tăng, khuyến nghị có thể đặt lệnh tăng ở xung quanh mức 1200~1195, khi tăng lên trên mức 1210 thì mục tiêu là 1220, mức kháng cự là 1190~1200, mức hỗ trợ là 1184~1180.
  [​IMG]
  Bạc:
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng ở xung quanh mức 16.85 với vị thế ít, khi tăng lênh trên mức 17.10 tiếp tục quan tâm tăng, mục tiêu là xung quanh 17.50, mức kháng cự là 17.00~17.50, mức hỗ trợ là 16.80~16.50.
  [​IMG]
  USD/JPY:
  Khuyến nghị đặt lệnh giảm khi có tăng cao, khi giảm xuống dưới mức 119.40 thì có thể quan tâm quyền chọn giảm, mục tiêu là 119.00~118.50, mức kháng cự là 119.80~120.10, mức hỗ trợ là 119.40~118.80.
  [​IMG]
  GBP/USD:
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng trên mức 1.4800 là chính, khi đặt lệnh quan tâm xu hướng tại mức 1.4820~1.4800, nếu tăng lên trên mức kháng cự thì tiếp tục quan tâm tăng, mục tiêu là 1.4950, mức kháng cự là 1.4850~1.4950, mức hỗ trợ là 1.4800~1.4760.
  [​IMG]
  EUR/USD:
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng ở xung quanh mức 1.0750~1.0770, khi tăng lên trên mức 1.0800 thì có thể đặt lệnh tăng tiếp, mục tiêu là 1.0900, mức kháng cự là 1.0800~1.0900, mức hỗ trợ là 1.0760~1.0730.
  [​IMG]

  Những nội dung phân tích nêu trên chỉ dành cho tham khảo, đội ngũ phân tích của FX77 OPTION sẽ điều chỉnh sách lược giao dịch căn cứ vào sự thay đổi của thị trường. Nếu muốn cập nhật xu hướng cụ thể, đặt lệnh vị thế và chỉ dẫn giao dịch của các loại sản phẩm xin bạn hãy quan tâm và theo dõi chúng tôi.
   

Share This Page