1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Dữ liệu phi nông nghiệp Mỹ đã công bố là tốt hơn dự kiến

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Mar 9, 2015.

 1. Dữ liệu phi nông nghiệp Mỹ đã công bố là tốt hơn dự kiến
  Nhìn từ mặt kỹ thuật, chỉ số USD có xu hương tăng mạnh. Tổng thể vẫn duy trị đặt lệnh tăng là chính, nhưng không nên đặt vị thế nhiều với USD, còn phải chờ đợi điều chỉnh xong mới múc nhiều. Còn các tài sản khác vẫn là điều chỉnh là chính.

  Vàng:
  mức kháng cự:1175~1180
  mức hỗ trợ:1165~1155
  Sẽ có biến động trong ngắn hạn là chính, khuyến nghị nên đặt lệnh giảm ở xung quanh mức 1180, khi giảm xuống đến xung quanh mức hỗ trợ 1155 và có đứng vững thì nên đặt lệnh tăng.
  [​IMG]
  Bạc:
  mức kháng cự:16.00~16.50
  mức hỗ trợ:15.75~15.50
  Khuyến nghị nên đặt lệnh giảm ở mức 16.00, nến giảm xuống đến xung quanh mức hỗ trợ 15.50 thì có thể đặt lệnh tăng.
  [​IMG]
  USD/JPY:
  mức kháng cự:121.00~121.50
  mức hỗ trợ:120.50~120.00
  Khuyến nghị đặt lệnh giảm ở xung quanh mức 121.00, khi tăng lên trên mức 121.25 thì có thể đặt lệnh tăng là chính, mức kháng cự tăng trên 120.50, có thể đặt lệnh tăng ngắn hạn ở xung quanh mức 120.30.
  [​IMG]
  GBP/USD:
  mức kháng cự:1. 5100~1.5150
  mức hỗ trợ:1.5030~1.5000
  Khuyến nghị nên đặt lệnh giảm ở mức 1.5100 và đặt lệnh tăng ở xung quanh mức hỗ trợ 1.5000, khuyến nghị nên đặt lệnh ngắn hạn là chính.
  [​IMG]
  EUR/USD:
  mức kháng cự:1.0900~1.0950
  mức hỗ trợ:1.0830~1.0800
  Không nên đuổi giảm, khi điều chỉnh về xung quanh mức 1.0900 thì có thể đặt lệnh giảm, khi đứng vững xung quanh mức 1.0800 thì có thể đặt lệnh tăng với ngắn hạn.
  [​IMG]

  Những nội dung phân tích nêu trên chỉ dành cho tham khảo, đội ngũ phân tích của FX77 OPTION sẽ điều chỉnh sách lược giao dịch căn cứ vào sự thay đổi của thị trường. Nếu muốn cập nhật xu hướng cụ thể, đặt lệnh vị thế và chỉ dẫn giao dịch của các loại sản phẩm xin bạn hãy quan tâm và theo dõi chúng tôi.
   

Share This Page