1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Dữ liệu việc làm Canada tích cực, quan tâm đặt lệnh giảm của USD/CAD

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Apr 13, 2015.

 1. 13/04:Dữ liệu việc làm Canada tích cực, quan tâm đặt lệnh giảm của USD/CAD
  Tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 của Canada vẫn duy trị tại 6.8%, nhưng số người làm việc tháng 3 là tăng nhiều, tình hình làm việc chuyển hướng tích cực, có thể quan tâm tìm cơ hội đặt lệnh giảm của USD/CAD. Gía dầu tăng, loại nguồn năng lượng tích cực, các tiền tệ có xu hướng tăng mạnh. Nhà phân tích Eric của FX77 OPTION khuyến nghị đặt lệnh tăng của các tiền tệ khác.
  Vàng:
  Khuyến nghị quan tâm cơ hội đặt lệnh tăng trên mức 1200, mục tiêu là giữa 1200-1205, nếu tăng lên trên mức 1210 thì đặt lệnh tăng tiếp, mức kháng cự là 1205-1200, mức hỗ trợ là 1210-1230.
  [​IMG]
  Bạc:
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng ở xung quanh mức 16.30, nếu tăng lênh trên mức 16.75 thì đặt lệnh tăng tiếp, mục tiêu là xung quanh mức 17.00, mức kháng cự là 16.75-17.00, mức hỗ trợ là 16.30-16.00.
  [​IMG]
  AUD/USD:
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng trong ngày là chính, đặt lệnh tăng ở xung quanh mức 0.7650, nếu tăng lên trên mức 0.7700 thì đặt lệnh tăng tiếp, mục tiêu là xung quanh mức 0.7800, mức kháng cự là 0.7700-0.7800, mức hỗ trợ là 0.7650-0.7600.
  [​IMG]
  USD/CAD:
  Khuyến nghị quan tâm đặt lệnh giảm, chủ yếu đặt lệnh giảm dưới mức 1.2650, mục tiêu là xung quanh mức 1.2600-1.2370, mức kháng cự là 1.2610-1.2650, mức hỗ trợ là 1.2550-1.2450.
  [​IMG]

  Những nội dung phân tích nêu trên chỉ dành cho tham khảo, đội ngũ phân tích của FX77 OPTION sẽ điều chỉnh sách lược giao dịch căn cứ vào sự thay đổi của thị trường. Nếu muốn cập nhật xu hướng cụ thể, đặt lệnh vị thế và chỉ dẫn giao dịch của các loại sản phẩm xin bạn hãy quan tâm và theo dõi chúng tôi.
   

Share This Page