1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

EDU coin airdrop đợt 2 nhận max 360 EDU = 150$

Discussion in 'Encrypto Currency' started by Long2509, Feb 13, 2018.

  1. Hot EDU Coin airdrop đợt 2 về mảng giáo dục nhé, nó chỉ cho nhận max 360 EDU = 150$ thôi, xong đợt này là lên sàn, cộng đồng 20k người. Yêu cầu ví mew và có nick twitter.com
    B1: Dán ví mew và điền Username twitter có @ ở trước
    B2: Follow + tweet link nó là xong
    Link: http://drop.educ.one/?code=71z12U1K
     

Share This Page