1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

PTC EVIBUX.COM - Site PTC Evolution, Minpay 2$ PM,PZ,PP,PE

Discussion in 'New Sites' started by clykbizi, Mar 15, 2015.

 1. Web EVIBUX là site PTC click quảng cáo
  [​IMG]
  - Đăng ký qua link ref của mình:

  http://www.evibux.com/?ref=roptabmg

  -Khi đăng ký thành viên của web:

  +Nhận được 0.01$,0.005$,0.0003$,0.0005$ khi click quảng cáo
  +Kiếm được $ khi click Gridclix , tham gia PTSU,...
  +Nhận được 40%-80% hoa hồng từ click của giới thiệu thuê và trực tiếp
  +Web có các hình thức quảng cáo (quảng cáo trang click, nhiệm vụ và banner,...) .
  +Thanh toán qua PP,PM,PZ,PE . Min pay : 2$


  + Mình mới tham gia chưa có proof, mong các bạn ủng hộ đăng ký link ref, để giúp mình nhanh rút $
   

Share This Page