1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

PTC EXPERT-BUX.COM - Site PTC ra tháng 2, mỗi ngày 20 click ads 0.005$, Minpay 1$

Discussion in 'New Sites' started by clykbizi, Feb 24, 2015.

 1. Web EXPERT-BUX là site mới PTC click quảng cáo ra tháng 2
  [​IMG]
  - Đăng ký qua link ref của mình

  http://www.expert-bux.com/?ref=qacilamy

  -Khi đăng ký thành viên của web:

  +Nhận được 0.005$ khi click quảng cáo
  +Nhận được % hoa hồng từ click của giới thiệu trực tiếp hoặc thuê
  +Web có các hình thức quảng cáo (quảng cáo trang click và banner,...) .
  +Thanh toán qua PM,OKP . Min pay : 1 $ (tv miễn phí phải có 25 ref)
  + Mình mới tham gia chưa có proof, mong các bạn ủng hộ đăng ký link ref, để giúp mình nhanh rút $
   
  Last edited: Mar 7, 2015

Share This Page