1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

PTC EXPRESSPAID.NET - Site PTC , Minpay 2$ PP/PZ

Discussion in 'New Sites' started by clykbizi, Mar 2, 2015.

 1. Web EXPRESSPAID là site PTC click quảng cáo
  [​IMG]
  - Đăng ký qua link ref của mình:

  http://www.expresspaid.net/?r=cylemato

  -Khi đăng ký thành viên của web:

  +Mỗi ngày trên 0.08$, nhận được 0.02$,0.0001$,0.0005$ khi click quảng cáo
  +Nhận được % hoa hồng từ click của giới thiệu trực tiếp hoặc thuê
  +Web có các hình thức quảng cáo (quảng cáo trang click và banner,...) .
  +Thanh toán qua PP,PZ. Min pay :2$

  + Mình mới tham gia chưa có proof, mong các bạn ủng hộ đăng ký link ref, để giúp mình nhanh rút $
   
  Last edited: Mar 9, 2015

Share This Page