1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

FBS-Phân tích thị trường hàng ngày

Discussion in 'Forex' started by susanfbs, Sep 17, 2015.

 1. susanfbs

  susanfbs

  2,612
  14
  0
  Facebook:
  Facebook Profile
  AUD / USD: Mục tiêu mua - 0,7400
  9 tháng mười 2015
  AUD / USD đã phá vỡ vùng kháng cự

  Mục tiêu mua tiếp theo- 0,7400

  AUD / USD tiếp tục tăng sau khi phá vỡ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 0,7230 (mà đảo ngược sóng điều chỉnh 4 với nến Shooting Star vào tháng Chín) và đường xu hướng kháng cự của kênh xuống hàng ngày từ giữa của tháng Sáu. Những đột phá qua vùng kháng cự này tăng tốc các hoạt động sóng điều chỉnh C thuộc sóng ABC (4) từ cuối tháng Chín.
  AUD / USD có khả năng tăng cao hơn nữa trong hoạt động của sóng C hướng tới mục tiêu mua tiếp theo tại mức kháng cự 0,7400. Mức này đảo ngược các cặp này trong tháng Tám và nó cũng là mục tiêu giá cho việc hoàn thành các hoạt động sóng (4).

  [​IMG]
   
 2. susanfbs

  susanfbs

  2,612
  14
  0
  Facebook:
  Facebook Profile
  GBP / CHF: Mục tiêu mua - 1,4900
  19 tháng mười 2015
  GBP / CHF hoàn thành sóng ABC (2)

  Mục tiêu mua tiếp theo - 1,4900

  GBP / CHF gần đây đảo ngược tăng mạnh từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ 1.4600 (mà đảo ngược sóng A trước đó vào cuối tháng Tám, như bạn có thể xem bên dưới), biên dưới Bollinger Band hàng ngày và Fibonacci Correction 50% của sóng tăng (1) từ tháng Năm. Các đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này tạo ra các mô hình nến đảo chiều hàng ngày Piercing Line - đánh dấu sự kết thúc của sóng điều chỉnh ABC (2) trước đó từ tháng Tám.

  GBP / CHF có khả năng tăng cao hơn nữa trong sự thúc đẩy hoạt động của sóng 1 thuộc sóng trung gian (3) hướng tới mục tiêu mua tiếp theo tại mức kháng cự 1,4900.

  [​IMG]
   
 3. susanfbs

  susanfbs

  2,612
  14
  0
  Facebook:
  Facebook Profile
  GBP / CAD: mục tiêu mua - 2,0060 và 2,0200
  19 tháng mười 2015
  GBP / CAD đạt mục tiêu bán 1,9750

  Mục tiêu Mua tiếp theo - 2,0060 và 2,0200

  GBP / CAD vẫn tiếp tục tăng sau khi đảo chiều đi lên gần đây từ mức hỗ trợ 1,9750, mà đã được thiết lập như là mục tiêu bán trong dự báo trước đó của chúng tôi cho cặp tiền tệ này. Các cặp ngược lên từ vùng hỗ trợ quanh mức hỗ trợ 1,9750 với liên tiếp ba mô hình nến đảo chiều Nhật - Morning Star và hai mô hình Engulfing Bullish (như có thể được nhìn thấy trên biểu đồ GBP / CAD hàng ngày dưới đây).

  GBP / CAD có khả năng tăng cao hơn nữa về phía kháng cự tiếp theo tại mức 2,0060 (mà đảo ngược sóng 2 trước đó, mức hỗ trợ cũ mạnh mẽ mà đã dừng sóng (A) trước đó vào tháng Chín) - sự phá vỡ có thể dẫn đến tăng đến mức 2,0200.

  [​IMG]
   
 4. susanfbs

  susanfbs

  2,612
  14
  0
  Facebook:
  Facebook Profile
  CAD / CHF: Mục tiêu bán - 0,7250
  20 tháng mười 2015
  CAD / CHF: Mục tiêu bán - 0,7250

  CAD / CHF rơi vào bên trong sóng 3

  Mục tiêu bán tiếp theo - 0,7250

  CAD / CHF tiếp tục giảm trong sóng 3 từ đầu tháng này. Sóng xung này bắt đầu trước đó - khi đảo ngược xuống từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 0,7440 (mà cũng đảo chiều sóng (a) trước đó ABC), biên trên Bollinger Band và Fibonacci Correction 50% của sóng giảm 1 từ tháng Năm.

  Có gần đây đã phá vỡ kênh tăng hàng ngày từ tháng Tám - CAD / CHF có thể được dự kiến sẽ giảm hơn nữa hướng tới mục tiêu bán tiếp theo tại mức hỗ trợ 0,7250 (mà đảo ngược trước sóng (b) vào tháng Chín).

  [​IMG]
   
 5. susanfbs

  susanfbs

  2,612
  14
  0
  Facebook:
  Facebook Profile
  Danske Bank: Tín hiệu giao dịch ngày 20 tháng 10
  20 tháng mười 2015
  Mở các vị trí: *

  USD / CHF: Giữ BÁN tại 0,9540, 0,9302 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 0,9601

  EUR / JPY: Giữ BÁN tại 135,60, 133,44 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 136,10

  EUR / CAD: Giữ BÁN tại 1,4715, 1,4387 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 1,4855

  GBP / JPY: Giữ MUA tại 183,20, 187,37 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 182,75

  AUD / USD: Giữ MUA tại 0,7218, 0,7497 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 0,7195

  Khuyến nghị:

  EUR / USD: Có thể BÁN

  USD / JPY: MUA tại 118,95, 120,57 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 118,02

  GBP / USD: MUA tại 1,5405, 1,5659 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 1,5315

  EUR / GBP: BÁN tại 0,7335, 0,7197 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 0,7400 (sửa đổi)

  EUR / CHF: BÁN tại 1,0865, 1,0713 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 1,0925

  NZD / USD: MUA tại 0,6745, 0,6937 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 0,6680

  ____________________________________________________________

  * Ngân hàng Danske áp dụng trailing stop orders (di chuyển cùng với giá)
   
 6. susanfbs

  susanfbs

  2,612
  14
  0
  Facebook:
  Facebook Profile
  USD / CAD: Mục tiêu mua - 1,3100
  20 tháng mười 2015
  USD / CAD đảo ngược từ vùng hỗ trợ

  Mục tiêu mua Tiếp theo -1,3100

  USD / CAD gần đây đảo ngược tăng mạnh từ vùng hỗ trợ nằm tại giao điểm của các mức hỗ trợ:1,2850, biện dưới Bollinger Band, Fibonacci Correction 38,2% của sóng lên mạnh trước đó từ tháng Năm và đường xu hướng hỗ trợ của kênh tăng từ tháng Năm (như bạn có thể nhìn thấy từ biểu đồ USD / CAD hàng ngày dưới đây). Các đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này ngừng hoạt động sóng C thuốc sóng điều chỉnh ABC trung gian (4) từ tháng Chín.

  USD / CAD có khả năng tăng cao hơn nữa về phía mục tiêu mua tiếp theo tại mức kháng cự 1.3100. Hỗ trợ mạnh mẽ vẫn còn ở mức hỗ trợ 1,2850.

  [​IMG]
   
 7. susanfbs

  susanfbs

  2,612
  14
  0
  Facebook:
  Facebook Profile
  Danske Bank: Tín hiệu giao dịch ngày 21 tháng 10
  21 tháng mười 2015
  Mở các vị trí: *

  EUR / USD: Giữ MUA tại 1,1350, 1,1495 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 1,1290

  USD / JPY: Giữ MUA tại 119,60, 120,57 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 119,12

  USD / CHF: Giữ BÁN tại 0,9540, 0,9302 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 0,9601 (sửa đổi)

  AUD / USD: Giữ MUA tại 0,7218, 0,7497 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 0,7195

  USD / CAD: Giữ BÁN tại 1,2970, 1,3177 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 1,2870

  EUR / JPY: Giữ BÁN tại 136,22, 133,99 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 136,76

  EUR / GBP: Giữ BÁN tại 0,7335, 0,7197 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 0,7400

  EUR / CAD: Giữ BÁN tại 1,4715, 1,4387 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 1,4855

  GBP / JPY: Giữ MUA tại 183,20, 187,37 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 183,45

  NZD / USD: Giữ DÀI tại 0,6745, 0,6937 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 0,6680

  Khuyến nghị:

  GBP / USD: MUA tại 1,5405, 1,5659 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 1,5315

  EUR / CHF: BÁN tại 1,0865, 1,0713 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 1,0925

  _____________________________________________________________

  * Danske Bank áp dụng trailing stop orders (di chuyển cùng với giá)


  MAKE MONEY ON IT
  NHẬN XÉT
   
 8. susanfbs

  susanfbs

  2,612
  14
  0
  Facebook:
  Facebook Profile
  AUD / NZD: Mục tiêu mua - 1,0850
  21 tháng mười 2015
  AUD / NZD đạt mục tiêu bán 1,0700

  Mục tiêu mua tiếp theo - 1,0850

  AUD / NZD gần đây đảo ngược tăng mạnh từ vùng hỗ trợ (mà cũng trước đó đảo ngược làn sóng trung gian thứ hai (2) tháng năm) nằm giữa mức hỗ trợ 1,0700 ( mục tiêu bán đặt ra trong dự báo trước đó của chúng tôi cho cặp tiền tệ này) và mức 1,0600. Vùng hỗ trợ này được củng cố bởi biên dưới Bollinger Band hàng ngày. Các đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này ngừng hoạt động của sóng 3 (thuộc sóng (C) - từ giữa tháng Chín).

  AUD / NZD có khả năng điều chỉnh lên xa hơn tới các mục tiêu mua tiếp theo tại mức kháng cự 1,0850. Vùng hỗ trợ mạnh mẽ vẫn giữa mức giá 1,0700 và 1,0600.

  [​IMG]
   
 9. susanfbs

  susanfbs

  2,612
  14
  0
  Facebook:
  Facebook Profile
  USD / JPY: Mục tiêu Mua - 121,00
  21 tháng mười 2015
  USD / JPY đảo ngược từ hỗ trợ then chốt tại mức 118,60

  Mục tiêu mua tiếp theo - 121,00

  USD / JPY tiếp tục tăng trong sóng nhỏ thứ 3 - mà bắt đầu trước đó - khi đảo ngược tăng mạnh từ mức hỗ trợ then chốt 118,60 (đã được đảo ngược giá từ đầu tháng Chín). 3 đảo chiều đi lên trước từ vùng hỗ trợ này tạo ra các mô hình nến đảo chiều sau Nhật Bản (tô sáng bên dưới) - Morning Star, Long-legged Doji và gần đây nhất - nó tạo ra mô hình cây búa hàng ngày.

  USD / JPY được dự kiến sẽ tăng hơn nữa trong các hoạt động của sóng 3 (đó là một phần của làn sóng xung trung gian (5) từ cuối tháng Tám) hướng tới mục tiêu mua tiếp theo tại mức kháng cự 121,00.

  [​IMG]
   
 10. làm sao có thể hiểu được này là cái gì ??? bác có thông tin nào về cách chơi này không
   
 11. Mở tài khoản sao đây thớt?
   
 12. Bác nào chơi sàn này rồi cho em lời khuyên với !!
   
 13. Admin

  Admin Administrator Staff Member

  1,524
  409
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  Facebook:
  Facebook Profile
  Cái này là phân tích kỹ thuật bác ạ :))
  Bác mua sách về phân tích kỹ thuật về học nhé :)) Cơ bản thì nó giống xác suất thống kê :))
   
 14. susanfbs

  susanfbs

  2,612
  14
  0
  Facebook:
  Facebook Profile
  cái này cần thời gian ngâm cứu sách vở bác ạ :v
   
 15. susanfbs

  susanfbs

  2,612
  14
  0
  Facebook:
  Facebook Profile
  Danske Bank: Tín hiệu giao dịch ngày 22 tháng 10
  22 tháng mười 2015
  Mở các vị trí: *

  EUR / USD: Giữ MUA tại 1,1350, 1,1495 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 1,1290

  USD / JPY: Giữ MUA tại 119,60, 120,57 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 119,12

  USD / CAD: Giữ MUAtại 1,2970, 1,3177 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 1,2870

  EUR / JPY: Giữ BÁN tại 136,22, 133,99 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 136,76

  EUR / GBP: Giữ BÁN tại 0,7335, 0,7197 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 0,7400

  GBP / JPY: Giữ MUA tại 183,20, 187,37 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 183,45

  NZD / USD: Giữ MUA tại 0,6745, 0,6937 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 0,6680

  EUR / CHF: Giữ V tại 1,0865, 1,0713 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 1,0895

  Ý tưởng thương mại:

  USD / CHF: MUA tại 0,9535, 0,9676 THU LỢI NHUẬN, DỪNG LỖ 0,9473 (sửa đổi)

  GBP / USD: Có thể mua

  EUR / CAD: Có thể mua

  _____________________________________________________________

  * Danske Bank áp dụng trailing stop orders (chuyển cùng với giá cả)
   
 16. susanfbs

  susanfbs

  2,612
  14
  0
  Facebook:
  Facebook Profile
  Ddoooola Úc được điều chỉnh
  22 tháng mười 2015
  Các cặp tiền tệ AUD / USD đã đi vào hiệu chỉnh vào cuối phiên giao dịch ngày hôm qua. Nó đã xảy ra sau khi các nhà đầu cơ giá tăng đã không vượt qua được ngưỡng kháng cự tại con số 73. Ở đây, người mua đã bị ngăn cản bởi Kijun-Sen và Senkou Span A tại biên trên đám mây Ichimoku bốn giờ. Sau khi bật ra khỏi chúng, giá di chuyển theo hướng ngược lại, đến biên dưới. Hôm nay, những nhà đầu cơ giá giảm hiển nhiên sẽ có một cơ hội để thử nghiệm mức hỗ trợ Senkou Span B. Họ được ủng hộ bởi các đường Tenkan và Kijun mà hình thành một dead cross hồi đầu tuần này.

  Biên độ kỹ thuật: Hỗ trợ - 0,7160; kháng cự - 0,7240, 0,7280.

  Khuyến nghị: đứng ngoài thị trường.
  [​IMG]
   
 17. hi
  hiểu được này tổn thọ bác nhĩ @@
   
 18. EUR / USD là cặp tiền tệ chính hả bác :D
   
 19. Admin

  Admin Administrator Staff Member

  1,524
  409
  0
  Yahoo! Messenger:
  Yahoo Messager
  Facebook:
  Facebook Profile
  Thông thường người ta chọn giao dịch những cặp tiền tệ lớn nhất :3 :3 Hiện tại USD/EUR là cặp lớn nhất bác ạ :3 :3
   
  susanfbs likes this.
 20. susanfbs

  susanfbs

  2,612
  14
  0
  Facebook:
  Facebook Profile
  GBP / AUD: Mục tiêu mua - 2,1600

  GBP / AUD đạt mục tiêu mua 2,1400

  Mục tiêu mua tiếp theo - 2,1600

  GBP / AUD tiếp tục tăng sau khi giá gần đây đã phá vỡ mức kháng cự 2,1400, mà đã được thiết lập trong dự báo trước đó của chúng tôi như là mục tiêu mua cho cặp tiền tệ này. Sự phá vỡ mức kháng cự có khả năng tăng tốc hoạt động của sóng trung gian (5) - bắt đầu vào đầu tháng này, khi các cặp ngược lên với mô hình đảo chiều - Morning Star hàng ngày từ sự hỗ trợ mạnh mẽ mức tại mứ 2,0860 (như bạn có thể xem bên dưới) .

  GBP / AUD dự kiến sẽ tăng cao hơn nữa trong hoạt động sóng 1 và (5) hướng tới mục tiêu mua tiếp theo tại mức kháng cự 2,1600 (đứng gần mức đột phá của kênh tăng trước đó từ tháng Năm).

  [​IMG]
   

Share This Page