1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

FX77 OPTION: Chỉ số USD có giảm trong ngắn hạn

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Apr 22, 2015.

 1. Nhà phân tích ông Eric của FX77 OPTION cho biết, chỉ số USD có hình thái giảm ở mức kháng cự là 98.50, nên khuyến nghị vào lệnh giảm là chính của USD. Có thể vào lệnh giảm ở mức 98.00, nếu tăng lên trên mức 98.00 thì có thể vào lệnh tăng của USD. Đoàn đội phân tích của FX77 OPTION khuyến nghị hôm nay nên vào lệnh giảm của USD khi có tăng mạnh, vào lệnh tăng của các tiền tệ phi USD và kim loại quý hiếm khi có giảm mạnh là chính.
  Vàng:
  Khuyến nghị vào lệnh tăng là chính, có thể vào lệnh tăng ở xung quanh mức 1200, mục tiêu là 1210-1215, nếu tăng lên trên mức 1210 thì vào lệnh tăng tiếp, mức kháng cự là 1207-1215, mức hỗ trợ là 1200-1195.
  [​IMG]
  Bạc:
  Khuyến nghị vào lệnh tăng ở xung quanh mức 16.00, nếu tăng lên trên mức 16.30 thì vào lệnh tăng tiếp, mục tiêu là 16.65-17.00, mức kháng cự là 16.50-17.00, mức hỗ trợ là 16.00-15.75.
  [​IMG]
  EUR/USD:
  Khuyến nghị vào lệnh tăng ở xung quanh mức hỗ trợ là 1.0700-1.0720, mục tiêu là xung quanh mức 1.0800-1.0850, mức kháng cự là 1.0800-1.0890, mức hỗ trợ là 1.0700-1.0650.
  [​IMG]
  USD/JPY:
  Khuyến nghị vào lệnh giảm dưới mức 120.00 khi có tăng mạnh, quan tâm mức 119.75, nếu giảm xuống dưới 119.30 thì vào lệnh giảm khi có tặng mạnh, mục tiêu là 119.00-118.50, mức kháng cự là 119.80-120.00, mức hỗ trợ là 119.20-118.80.
  [​IMG]
  GBP/USD:
  Khuyến nghị vào lệnh tăng xung quanh 1.4900 là chính, nếu tăng lên trên mức 1.5000 thì có thể vào lệnh tăng, mức kháng cự là 1.5000-1.5100, mức hỗ trợ là 1.4900-1.4850.
  [​IMG]

  Những nội dung phân tích nêu trên chỉ dành cho tham khảo, đội ngũ phân tích của FX77 OPTION sẽ điều chỉnh sách lược giao dịch căn cứ vào sự thay đổi của thị trường. Nếu muốn cập nhật xu hướng cụ thể, đặt lệnh vị thế và chỉ dẫn giao dịch của các loại sản phẩm xin bạn hãy quan tâm và theo dõi chúng tôi.
   

Share This Page