1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

FX77 OPTION: chỉ số USD giảm liên tiếp ba ngày nên quan tâm đặt lệnh giảm của USD

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Apr 17, 2015.

 1. Bởi chỉ số USD giảm liên tiếp với ba đường âm, khuyến nghị đặt lệnh giảm là chính của USD. Có thể vào lệnh giảm của USD ở xung quanh 98.00, còn các tiền tệ phi USD và kim loại quý hiếm thì vào lệnh tăng là chính.
  Vàng:
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng là chính, vào lệnh ở xung quanh mức 1195, mục tiêu là 1207-1215, mức kháng cự là 1205-1215, mức hỗ trợ là 1195-1190.
  [​IMG]
  Bạc:
  Khuyến nghị vào lệnh tăng ở xung quanh mức 16.20 khi có giảm mạnh, nến tăng lên trên 16.50 thì quan tâm vào lệnh tăng ngắn hạn, mục tiêu là 17.00, nếu giảm xuống dưới 16.00 thì nên chờ đợi, mức kháng cự alf 16.50-17.00, mức hỗ trợ là 16.30-16.00.
  [​IMG]
  EUR/USD:
  Khuyến nghị vào lệnh tăng ở xung quanh mức 1.0725-1.0700 khi có giảm mạnh, mục tiêu là 1.0800, nến tăng lên trên 1.0800 thì mục tiêu là 1.0850, mức kháng cự là 1.0800-1.0860, mức hỗ trợ là 1.0720-1.0680.
  [​IMG]
  USD/JPY:
  Khuyến nghị vào lệnh giảm khi có tăng mạnh, nếu điều chỉnh đến mức 119.50, 119.70 hoặc giảm xuống dưới 118.80 thì có thể vào lệnh giảm khi có tăng mạnh, mức kháng cự là 119.50-120.00, mức hỗ trợ là 118.80-118.00.
  [​IMG]
  GBP/USD:
  Khuyến nghị vào lệnh tăng là chính, có xu hướng tăng lên trên mức 1.5000, mức kháng cự là 1.4950-1.5000, mức hỗ trợ là 1.4900-1.4840.
  [​IMG]

  Những nội dung phân tích nêu trên chỉ dành cho tham khảo, đội ngũ phân tích của FX77 OPTION sẽ điều chỉnh sách lược giao dịch căn cứ vào sự thay đổi của thị trường. Nếu muốn cập nhật xu hướng cụ thể, đặt lệnh vị thế và chỉ dẫn giao dịch của các loại sản phẩm xin bạn hãy quan tâm và theo dõi chúng tôi.
   

Share This Page