1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Hình thức đăng ký Gt01 học dự toán

Discussion in 'Recycle Bin' started by qtmdt128, Aug 11, 2016.

 1. Hình thức đăng ký học bóc tách dự toán:
  + Hotline 24/7: 0985.085.440. (Mr Sơn).℃
  + Soạn tin SMS ★
  + Yahoo,☾ email: Email: [email protected], Yahoo: quangsonedu
  Thành phần phù hợp lớp học bóc tách khối lượng ♧ lập dự toán.
  - ✉Là những kỹ sư, cán bộ kỹ thuật,❤ lập dự toán công trình, thực hiện công tác thanh quyết toán công trình xây dựng và công tác bóc tách khối lượng, ❄
  - ♤Những giám đốc quản lý dự án hay trưởng phó ban quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật, hay chủ nghiệm công trình.✕
  - Những người có nhu cầu cần học để phục vụ công việc hay sinh viên.✆
  học lập dự toán
   

Share This Page