1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Hôm nay nên quan tâm xu hướng giá USD tại mức 98.00

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Mar 31, 2015.

 1. 31/03:Hôm nay nên quan tâm xu hướng giá USD tại mức 98.00
  Vàng:
  Không nên đặt lệnh giảm ở mức hỗ trợ, khuyến nghị đặt lệnh tăng với vị thế ít tại mức hỗ trợ trong ngắn hạn, nếu phá vỡ đi lên mức 1185 thì có thể tiếp tục đặt lệnh tăng. Mức kháng cự là 1190~1200, mức hỗ trợ là 1180~1175.
  [​IMG]
  Bạc:
  Khuyến nghị không nên đặt lệnh giảm trong ngắn hạn, có thể đặt lệnh tăng ở xung quanh mức hỗ trợ, mức kháng cự là 16.80~17.30, mức hỗ trợ là 16.40~16.20.
  [​IMG]
  USD/JPY:
  Khuyến nghị đặt lệnh giảm ở mức 120.30~120.50 trong ngắn hạn, mục tiêu là 120.00~119.50, khi phá vỡ giảm xuống dưới mức 119.50 thì có thể đặt lệnh giảm tiếp, mức kháng cự là 120.30~120.60, mức hỗ trợ là 120.00~119.50.
  [​IMG]
  GBP/USD:
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng trên mức 1.4750, quan tâm nếu tăng lên trên mức 1.4815 thì tiếp tục quan tâm đặt lệnh tăng, mục tiêu là 1.4900, mức kháng cự là 1. 4820~1.4900, mức hỗ trợ là 1.4750~1.4700.
  [​IMG]
  EUR/USD:
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng ở xung quanh mức 1.0780~1.0750 là chính, mức kháng cự là 1.0900~1.0980, mức hỗ trợ là 1.0820~1.0780.
  [​IMG]

  Những nội dung phân tích nêu trên chỉ dành cho tham khảo, đội ngũ phân tích của FX77 OPTION sẽ điều chỉnh sách lược giao dịch căn cứ vào sự thay đổi của thị trường. Nếu muốn cập nhật xu hướng cụ thể, đặt lệnh vị thế và chỉ dẫn giao dịch của các loại sản phẩm xin bạn hãy quan tâm và theo dõi chúng tôi.
   

Share This Page