1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Hướng dẫn kiếm 100000+ satoshi/giờ - Bitcoin miễn phí

Discussion in 'Bitcoin' started by plainlytin, Jul 13, 2015.

 1. Bước 1: Bạn cần có một ví Bitcoin
  - Đăng ký: https://blockchain.info/wallet

  Bước 2:
  Bắt đầu kiếm BTC miễn phí
  - Danh sách web kiếm Bitcoin miễn phí tốt nhất luôn được cập nhật tại:
  Bitcoin Surfer

  Chú ý: Hướng dẫn fake ip và tạo acc ssh

  - Đăng ký acc ssh tại: http://createssh.com/ hoặc https://fastssh.com/
  - Hướng dẫn tạo acc ssh:

  - Hướng dẫn fake ip:

  - Phần mềm cần dùng: ProxifierBvSshClient v4.63

  Video clip hướng dẫn kiếm BTC miễn phí:
   

Share This Page