1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

hỏi về cách lấy link driver cho web phim

Discussion in 'Recycle Bin' started by khanhnhung, Jun 13, 2016.

  1. mình đang muốn làm web phim và đã thử test với blogger nhưng ko biết làm sao để lấy link từ driver vì mình sau này phim sẽ tự up lên driver rồi lấy link cho web ae ai biết thì xin chỉ giúp mình
    mình đã lấy link từ youtube thì nó vẫn chạy bình thường cả phim lẻ với phim bộ đều ok nhưng
    demo của mình đây http://testphim00.blogspot.com
     

Share This Page