1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Hỏi về dịch vụ đặt hàng Quảng Châu nhanh chóng và uy tín

Discussion in 'Recycle Bin' started by nhatkienms, May 9, 2016.

  1. Xin giới thiệu với chế là bên http://dathangtaobao.vn/ bên này có trong ngành khá lâu rồi và rất nhiều các shop, thương lai đặt hàng qua bên họ đó.
    Như mình đây, cũng đã hợp tác được hơn 2 năm rồi. Chính vì thế mà nhiều khi ai hỏi mình đều giới thiệu cả, mặc dù là có thể lấy hàng về bán cạnh tranh nhưng tại bên này làm ăn tố nên mình cứ thoải mái giới thiệu như đang giới thiệu cho chế luôn nè
     

Share This Page