1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Khóa dạy dj chuyên nghiệp ở Hà Nội

Discussion in 'Recycle Bin' started by thanhhau990, May 5, 2016.

  1. TRả lời từng câu hỏi cho bạn không phải là điều khả dụng của người tư vấn đâu. :D
    Tui sẽ trả lời trực tiếp luôn thế này. Ở Hà Nội hay không ở Hà Nội thì nơi đáng học về DJ nhất đó là ở trung tâm của Hyperdj hén.
    Nếu được thì bạn cứ liên hệ tìm hiểu bên họ đi rồi thắc mắc gì cứ hỏi bên giáo vụ trả lời không rõ rành hơn các bạn ở đây à
     

Share This Page