1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

khuyến mãi đầu tư không rủi ro

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Aug 3, 2015.

 1. Chi tiết về khuyến mãi đầu tư không rủi ro

  1. Khuyến mãi: trải nghiệm đầu tư không rủi ro
  2. Đối tượng tham gia: khách mới nạp tiền lần đầu
  3. Thời gian hoạt động: từ ngày nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2015
  4. Nội dung hoạt động:
  Nếu có xảy ra trường hợp lỗ tổng thể trong 10 phiên giao dịch ban đầu, có cơ hội xin trợ cấp rủi ro, số tiền trợ cấp tối đa là 25% của số tiền nạp lúc đăng ký tham gia.

  Ví dụ:
  Số tiền nạp là 5000 USD, tiền xin trợ cấp rủi ro tối đa là 5000*25%=1250 USD. Sau khi 10 phiên giao dịch ban đầu đã hoàn tất, nếu có xảy ra lỗ tổng thể, thì phải tạm dừng giao dịch ngay, và liên hệ với nhân viên hỗ trợ trực tuyến ngay để xin đăng ký tiền trợ cấp rủi ro, nếu số tiền lỗ là ít hơn hoặc bằng 5000*25%=1250 thì có thể nhận trợ cấp toàn bộ số tiền lỗ, lỗ bao nhiêu thì chúng tôi trợ cấp bấy nhiêu.

  5. Điều khoản về hoạt động:
  ①Không được tham gia trùng với các khuyến mãi khác.
  ②Mỗi một khách mới chỉ được xin tiền trợ cấp một lần.
  ③Những khách hàng có tham gia khuyến mãi phải có vị thế giao dịch là ít hơn hoặc bằng 10 phiên, nếu không thì coi như là hủy xin trợ cấp.
  ④Những khách hàng có đạt điều kiện xin vui lòng liên hệ ngay với nhân viên hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi, và tạm dựng giao dịch ngay.
  ⑤Sau khi nhận được tiền trợ cấp phải hoàn thành khối lượng giao dịch là gấp 10 lần của số tiền trợ cấp.
  ⑥Khách hàng mỗi đặt lệnh với số tiền đầu tư là 1 USD thì khối lượng giao dịch được tính là 1 USD ( ngoài loại chơi hình thang ra, xin vui lòng tư vấn với nhân viên hỗ trợ)
  ⑦Nếu cần rút tiền mà chưa hoàn thành khối lượng giao dịch theo yêu cầu, thì tất cả số tiền trợ cấp sẽ bị khẩu trừ ra.

  Quyền giải thích cuối cùng của hoạt động này là thuộc về FX77 Option, nếu có bất cứ thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ với nhận viên hỗ trợ của chúng tôi.
   

Share This Page