1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Khuyến nghị đặt lệnh tăng của các tiền tệ phi USD và kim loại quý hiếm

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Apr 14, 2015.

 1. 14/04 Khuyến nghị đặt lệnh tăng của các tiền tệ phi USD và kim loại quý hiếm
  Vàng:
  Có thay đổi ở xung quanh mức 1205-1198, khuyến nghị đặt lệnh tăng khi dưới mức xung quanh 1198, nếu tăng lên trên mức 1205 thì đặt lênh tăng, còn nếu giảm xuống dưới 1195 thì đặt lệnh giảm, mức kháng cự là 1205-1215, mức hỗ trợ là 1198-1195.
  [​IMG]
  Bạc:
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng trên mức 16.00 khi có giảm xuống mạnh, mục tiêu là xung quanh mức 16.30, nếu tăng lên trên mức 16.65 thì đặt lệnh tăng tiếp, mục tiêu là xung quanh 17.00, mức kháng cự là 16.75-17.00, mức hỗ trợ là 16.30-16.00.
  [​IMG]
  EUR/USD:
  Có thay đổi trong ngắn hạn, nếu tăng lên trên 1.0600 thì đặt lệnh tăng, mục tiêu là xung quanh 1.0700, mức kháng cự là 1.0600-1.0700, mức hỗ trợ là 1.0550-1.0500.
  [​IMG]
  USD/JPY:
  Khuyến nghị đặt lệnh giảm ở xung quanh mức 120.00, nếu giảm xuống dưới mức 119.73 thì đặt lệnh giảm tiếp,mục tiêu là 119.00, mức kháng cự là 120.15-120.50, mức hỗ trợ là 119.50-119.00.
  [​IMG]

  Những nội dung phân tích nêu trên chỉ dành cho tham khảo, đội ngũ phân tích của FX77 OPTION sẽ điều chỉnh sách lược giao dịch căn cứ vào sự thay đổi của thị trường. Nếu muốn cập nhật xu hướng cụ thể, đặt lệnh vị thế và chỉ dẫn giao dịch của các loại sản phẩm xin bạn hãy quan tâm và theo dõi chúng tôi.
   

Share This Page