1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Khuyến nghị đặt lệnh tăng của tiền tệ phi USD và kim loại quý hiếm khi có giảm mạnh

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Apr 16, 2015.

 1. Khuyến nghị đặt lệnh tăng của tiền tệ phi USD và kim loại quý hiếm khi có giảm mạnh
  Chỉ số USD có giảm xuống tiếp tục vào hôm qua, sẽ có hỗ trợ tại mức 98.00 trong ngắn hạn, nếu điều chỉnh tốt thì có thể đặt lệnh giảm khi có tăng mạnh với USD. Đoàn đội phân tích FX77 OPTION khuyến nghị đặt lệnh giảm của USD ở xung quanh mức 98.40-98.60, còn tiền tệ phi USD và kim loại quý hiếm thì đặt lệnh tăng.

  Vàng:
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng là chính, có thể vào lệnh xung quanh mức 1200-1298, mục tiêu là 1207, khi tăng lên trên mức 1207 thì mục tiêu lầ 1215, mức kháng cự là 1207-1215, mức hỗ trợ là 1200-1195.
  [​IMG]
  Bạc:
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng ở xung quanh mức 16.30 khi có giảm mạnh, nếu tăng lên trên 16.50 thì vào lệnh tăng tiếp, mục tiêu là 17.00, mức kháng cự là 16.50-17.00, mức hỗ trợ là 16.30-16.00.
  [​IMG]
  EUR/USD:
  Khuyến nghị đặt lệnh tăng xung quanh hoặc trên mức 1.0650, mục tiêu là xung quanh 1.0750-1.0800, mức kháng cự là 1.0700-1.0775, mức hỗ trợ là 1.0620-1.0580.
  [​IMG]
  USD/JPY:
  Khuyến nghị đặt lệnh giảm khi có tăng mạnh dưới mức 119.50, nếu có trở lực tại mức 119.40-119.55 thì vào lệnh giảm, mục tiêu là 119-118.50, mức kháng cự là 119.50-120.00, mức hỗ trợ là 119.00-118.50.
  [​IMG]
  GBP/USD:
  Khuyến nghị vào lệnh tăng xung quanh mức 1.4880, mức kháng cự là 1.4850-1.4920, mức hỗ trợ là 1.4780-1.4740.
  [​IMG]

  Những nội dung phân tích nêu trên chỉ dành cho tham khảo, đội ngũ phân tích của FX77 OPTION sẽ điều chỉnh sách lược giao dịch căn cứ vào sự thay đổi của thị trường. Nếu muốn cập nhật xu hướng cụ thể, đặt lệnh vị thế và chỉ dẫn giao dịch của các loại sản phẩm xin bạn hãy quan tâm và theo dõi chúng tôi.
   

Share This Page