1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Khuyến nghị giao dịch của FX77 Option

Discussion in 'Forex' started by fx77_toan, Apr 29, 2016.

 1. Khuyến nghị giao dịch của FX77 Option - ngày 29 tháng 4

  Dữ liệu nên quan tâm: 16:00 tỷ lệ năm chỉ số vật giá người tiêu dụng tháng 4 khu vực đồng EUR; tỷ lệ năm chỉ số vật giá người tiêu dụng quan trọng tháng 4 khu vực đồng EUR; tỷ lệ năm GDP quý 1 khu vực đồng EUR

  1.EUR/USD
  Mức kháng cự bên trên xung quanh 1.13849 có thể đặt lệnh thấp với 5 phút, nếu vươn lên nữa đặt lệnh cao với 5 phút, mức hỗ trợ bên dưới xung quanh 1.13096 có thể đặt lệnh thấp với 5 phút, nếu xuống dưới nữa thì đặt lệnh thấp..

  2.GBP/USD
  Xu hướng anh bảng là tăng lên, mức kháng cự bên trên xung quanh 1.46709 có thể đặt lệnh thấp với 5 phút, nếu vươn lên nữa thì đặt lệnh cao, mức hỗ trợ bên dưới xung quanh 1.45206 có thể đặt lệnh cao với 5 phút, nếu xuống dưới nữa thì có thể đặt lệnh thấp.

  3.USD/JPY
  Hôm qua xuất hiện trường hợp lao dốc, mức kháng cự bên trên xung quanh 108.706 có thể đặt lệnh thấp với 5 phút, nếu vươn lên nữa thì đặt lệnh cao, mức hỗ trợ bên dưới xung quanh 107.619 có thể đặt lệnh cao với 5 phút, nếu xuống dưới nữa thì đặt lệnh thấp.
   

Share This Page